no image

Gepubliceerd op 03-05-18 | Categorie: Nieuws

Nieuwsbrief 3 mei 2018

In deze nieuwsbrief:

 • Belangenbehartiging: CAO gehandicaptenzorg/Ondernemersavond/Dien een onderwerp in voor het jaarcongres/Jan van der Kruis innovatieprijs 2019
 • Vereniging: Astrid Kinébanianprijs 2018
 • ErgoAcademie: Oplossingsgerichte gespreksvoering/PPN startersdagen/Participatieve aanpak op de werkplek/ESI
 • Supportbeurs 2018

CAO Gehandicaptenzorg Algemeen Verbindend Verklaard (AVV)
In de Staatscourant van 1 mei is het besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepubliceerd dat de CAO Gehandicaptenzorg Algemeen Verbindend is verklaard.

De CAO geldt van 1 januari 2017 tot en met 31 maart 2019. Een van de afspraken in deze cao is dat vanaf 1 april jl. de FWG Gehandicaptenzorg beschikbaar is. De branche gehandicaptenzorg deelt vanaf dan functies in met deze vereenvoudigde en transparante vorm, gebaseerd op FWG 3.0. De nieuwe vorm van indelen maakt functiewaardering transparanter, waardoor het gesprek over indelingsvragen makkelijk gemaakt wordt. Door ook de cao-procedures met betrekking tot functiewaardering per 1 april 2018 aan te passen, ontstaat sneller duidelijkheid over de functiebeschrijving en -indeling.

Uitnodiging open avond voor ondernemers – dinsdag 29 mei
Pensioen en salarissen; omdat het moet

Als (startend) ondernemer ben je in belangrijke mate ook bezig met de financiële kant van je praktijk. Tijd om na te denken over je pensioen is er vaak niet. En hoe zit het nu met de salariswetgeving? Geen simpele onderwerpen.

De Commissie OPEN (Ondernemers Platform Ergotherapie Nederland) organiseert daarom een open avond voor ondernemers over de onderwerpen pensioen en salarissen. Twee adviseurs zullen ons wegwijs maken in de diverse pensioenvormen en salariswetgeving en er is ruim de gelegenheid om vragen te stellen. Het programma is als volgt:

18.00 inloop met soep en broodjes
18.30 opening met voorstellen commissie OPEN
18.45 presentatie over pensioenen
19.30 korte pauze
19.40 presentatie over salariswetgeving
20.10 discussie over onderwerpen voor de toekomst
20.30 sluiting

Opgeven via en@ergotherapie.nl o.v.v. OPENavond

Dien een onderwerp in voor het Ergotherapie Jaarcongres 2019
Op vrijdag 22 maart 2019 vindt het volgende “Ergotherapie Jaarcongres” van Ergotherapie Nederland plaats. Deze dag zijn er voor de parallelsessies negen verschillende aandachtsgebieden, die gepresenteerd worden in drie workshoprondes van elk 45 minuten. Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid om een voorstel voor een workshop of presentatie voor de parallelsessies in te dienen.

U kunt een abstract indienen voor de volgende aandachtsgebieden:

 • Kinderergotherapie
 • Ouderenergotherapie
 • Hand-ergotherapie
 • Neurologie
 • Pijn-Vermoeidheid
 • GGZ/VG
 • (Zorg)Technologie *NIEUW*
 • Onderzoek & Wetenschap
 • Overig

Heeft u interesse om tijdens een parallelsessie een workshop of interactieve presentatie voor maximaal 50 personen te geven? Lever dan uw voorstel uiterlijk 26 juni 2018 in bij Ergotherapie Nederland middels het hiervoor bestemde formulier call for abstracts-Ergotherapie Jaarcongres 2019

Inzendingen voor Jan van der Kruis Innovatieprijs 2019
Op 11 april 2019 wordt tijdens het tweejaarlijkse symposium van de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking van Tranzo (Tilburg University) voor de vierde keer de Jan van der Kruis Innovatieprijs uitgereikt.

In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is in toenemende mate aandacht voor de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. De vertaalslag van nieuwe kennis en inzichten naar de dagelijkse praktijk en het leven van mensen met een verstandelijke beperking kan daarbij een uitdaging zijn. De Jan van der Kruis Innovatieprijs is ingesteld om mensen te motiveren deze brug te slaan tussen onderzoek en praktijk en daarmee de positie van mensen met een verstandelijke beperking en de kwaliteit van hun leven te verbeteren. Projecten of initiatieven op dit gebied die zijn afgerond tussen november 2016 en november 2018 kunnen worden ingezonden.

De Jan van der Kruis Innovatieprijs bestaat uit een bedrag van 5000 euro. Initiatieven kunnen tot 1 november 2018 digitaal aangemeld worden. Op de website van de Jan van der Kruis Innovatieprijs staat achtergrondinformatie over de prijs, het reglement en waar het initiatief aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor de innovatieprijs.

Vereniging

Astrid Kinébanianprijs 2018
Tijdens de najaars ALV op 8 november 2018 wordt weer de Astrid Kinébanian Prijs uitgereikt. Deze prijs wordt toegekend aan een ergotherapeut die gedurende langere tijd een bijzondere bijdrage aan de ontwikkeling van ergotherapie heeft geleverd. Uit de bijdrage blijkt expliciet dat ergotherapie een toegevoegde waarde heeft voor de cliënt en diens deelname aan de samenleving. Deze bijdrage kan blijken uit theoretische verhandelingen, wetenschappelijk onderzoek en/of een beschreven project uit de ergotherapiepraktijk.
De toekenning van de Astrid Kinébanian Prijs gebeurt éénmaal per twee jaar, onder voorbehoud dat deze uitsluitend wordt toegekend als Ergotherapie Nederland tot het oordeel komt dat daartoe aanleiding bestaat.

Om in aanmerking te komen voor deze prijs moet de genomineerde aan de volgende eisen voldoen:
De genomineerde is een gediplomeerd ergotherapeut.
De bijdrage aan de ontwikkeling van ergotherapie in Nederland van de genomineerde is van een uitzonderlijke waarde.
De genomineerde heeft middels publicaties en presentaties in professionele tijdschriften en congressen blijk gegeven van die verdienstelijke bijdrage aan de ontwikkeling van de ergotherapie.

Wilt u iemand nomineren? Stuur dan voor 1 augustus een e-mail naar: en@ergotherapie.nl o.v.v. “kandidaat AKB-prijs”

Support 2018 toont onbeperkte mogelijkheden


Registreer je nu en krijg een gratis toegangskaart – volg een van onze kennissessies!
Support is Nederlands belangrijkste event voor mensen met een bewegingsbeperking, hun familieleden, begeleiders, mantelzorgers en betrokken (zorg)professionals. Naast de meest actuele informatie door middel van kennissessies, staan de nieuwste trends en technieken centraal. Bezoekers kunnen inspiratie ophalen, maar ook heel veel dingen zelf doen en uitproberen. Zo zijn er verschillende sportclinics; van rolstoelhockey tot zitvolleybal, is het mogelijk hulpmiddelen uit te proberen, is er zowel een testparcours voor auto”s als voor rolstoelen en kun je je creatieve ei kwijt op het KreaDoe Hobbyplein.

Daarnaast biedt Support een uitgebreid programma vol workshops en presentaties. In zes verschillende theaters worden in totaal meer dan 100 presentaties gegeven, die worden ingevuld door experts, ervaringsdeskundigen, onderzoekers, leveranciers en belangenbehartigers.

Support vindt plaats van woensdag 30 mei tot en met zaterdag 2 juni 2018 in de Jaarbeurs in Utrecht. Kijk voor meer informatie en registratie voor een gratis toegangskaart op de website https://bit.ly/2vFcbeF

ErgoAcademie

Oplossingsgerichte gespreksvoering
Merel van Uden (Vraag Centraal) organiseert een 2-daagse training Oplossingsgericht werken. Een tool die goed toepasbaar is bij cliënten met een chronische aandoening. Uitgangspunten voor deze training is het “oplossingsgericht werken”. Aandacht is er voor: Zoeken naar de oorzaken van een probleem, verandering begint bij definiëren. U kunt al deelnemen aan deze 2-daagse op 22 mei en 7 juni maar ook in het najaar wordt deze training verzorgd.

Voor meer informatie en aanmelden: https://ergotherapie.nl/cursussen_ergotherapie/cursus-oplossingsgerichte-gespreksvoering2-daagse/

 PPN Startersdagen
Ergotherapie Nederland organiseert samen met VvAA op 22 en 23 juni a.s. voor afstuderenden en zij die in de eerstelijnszorg aan de slag gaan: de PPN Startersdagen.
Deze dagen zijn gericht op het ondernemen in de eerstelijnszorg én op het samenwerken. Na deze 2 dagen weet u alles over administratie, contracten, wetgeving, financiën & juridische zaken, marketing & sociale media en de registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici. Maar ook heeft u informatie gekregen over hoe je inhoud en vorm geeft aan een multidisciplinaire samenwerking.

Op 22 juni aandacht voor het thema: (bijna) afgestudeerd, en dan?! Doelgroep: studenten en/of net afgestudeerd.
En op 23 juni het thema: persoonlijk ondernemerschap. Doelgroep: werkenden die een eigen praktijk willen starten.

Voor meer informatie en aanmelden: https://ergotherapie.nl/cursussen_ergotherapie/ppn-startersdagen/

Participatieve aanpak op de werkplek
Ergotherapie Nederland organiseert op 14 juni en 5 juli samen met Marleen van Oosterhout en Joyce van de Nes de training participatieve aanpak op de werkplek. U leert de Multidisciplinaire Leidraad Participatieve Aanpak op de Werkplek toe te passen.
Na deze 2-daagse kunt u de aanpak toepassen, bent u vertrouwd met het stappenplan. Veel ruimte wordt ingericht voor gespreksvoering als werknemer en werkgever.

Voor meer informatie en aanmelden: https://ergotherapie.nl/cursussen_ergotherapie/1-juni-training-participatieve-aanpak-op-werkplek-2-daagse/

Evaluation of Social Interaction
Op 28 tot en met 30 november 2018 vindt de 3-daagse cursus ESI plaats. Ergotherapie Nederland organiseert deze cursus met Mette Sondergaard. De technische achtergrond van ESI en de verantwoording en inbedding van het instrument in het werkproces komt uitgebreid aan de orde. Het praktische deel is ingevuld door het op een gestandaardiseerde wijze leren observeren van sociale/interactieve vaardigheden. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van dvd-opnames uit diverse werkvelden en een live casus. Binnen 3 maanden na de cursus maakt u zelfstandig een analyse van een observatie met het ESI OTAP programma.

Voor meer informatie en aanmelden: https://ergotherapie.nl/cursussen_ergotherapie/cursus-esi-evaluation-social-interaction-3-daagse/


Opleiding Psychosomatische Therapie

Open middag:                  zaterdag 26 mei 2018
Start opleiding:              vrijdag 21 september 2018

Ben je ergotherapeut en overweeg je om psychosomatisch werkend therapeut te worden? Kies dan voor onze tweejarige opleiding.
Praktisch onderwijs staat centraal: therapeutische coaching vaardigheden, lichaamsgerichte therapie  en aandacht voor eigen reflectie (supervisie).
Collega-ergotherapeut over de opleiding:

“Dankzij deze praktijkgerichte opleiding heb ik mijn ‘gereedschapskist’ flink uitgebreid. Ik heb meer in huis om mensen met psychosomatische klachten te kunnen begeleiden naar een betere kwaliteit van leven.”

Wil je meer weten of je aanmelden voor de open middag?
Ga naar www.iptopleiding.nl of mail naar info@iptopleiding.nlwww.iptopleiding.nl


 


 Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑