Gepubliceerd op 02-06-16 | Categorie: Nieuws

Onafhankelijke geschilleninstantie voor zorgcontractering gestart

Den Haag, 2 juni 2016 – Vandaag hebben 25 beroeps- en brancheorganisaties in de zorg waaronder EN, samen met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een convenant ondertekend, waarmee ze een “Onafhankelijke geschilleninstantie Zorgcontractering” hebben ingesteld. Gerben Klein Nulent namens de eerstelijns zorgaanbieders (verenigd in VELO – beste zorg in de buurt en 7 andere eerstelijns organisaties), André Rouvoet (ZN) en de tweedelijn vertegenwoordigd door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), hebben het convenant aangeboden aan minister Schippers van Volksgezondheid. Benadrukt werd dat het goed is dat deze onafhankelijke geschilleninstantie er nu is. “Deze instantie kan, als een soort laagdrempelige scheidsrechter, bijdragen aan een beter contracteerproces tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars.”

De geschilleninstantie kan voor de oplossing of beslechting van een geschil een snel, laagdrempelig en effectief alternatief bieden voor een procedure bij de civiele rechter.

Impasse doorbreken Als zorgverzekeraars en zorgaanbieders problemen ondervinden bij het sluiten (precontractueel) of naleven (contractueel) van hun zorgcontract en er onderling niet uit komen, kan de geschilleninstantie uitkomst bieden. Zij kan een eventuele impasse in het contracteerproces doorbreken. Dat kan via verschillende routes afhankelijk van de aard van het dispuut: via mediation, bindend advies of arbitrage.

Eerst Zvw, later Wlz De uitvoering van de geschilleninstantie is ondergebracht bij het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). De geschilleninstantie start per direct met geschillen over de contractering van zorg in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en aanvullend gecontracteerde zorg. Per 1 april 2017 kunnen ook geschillen over de contractering van zorg in de Wet langdurige zorg (Wlz) aan de geschilleninstantie worden voorgelegd.

Tags:Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑