Gepubliceerd op 05-10-17 | Categorie: Nieuws

Oproep: contracteringsperikelen melden bij de NZa

De contracten van de zorgverzekeraars komen weer binnen ter ondertekening. Ondanks onze grote inzet richting de zorgverzekeraars zijn de contracten slechts minimaal verbeterd. De doorwerking van een aantal  afspraken die we in het Hoofdlijnen Akkoord Paramedische Zorg hebben gemaakt hopen we in 2019 te kunnen verzilveren. Wij raden u aan de overeenkomsten goed te lezen en de voors en tegens goed tegen elkaar af te wegen alvorens u besluit om wel of niet te tekenen.

Tevens raden wij u aan indien u bezwaren heeft tegen de overeenkomst deze in een brief aan de zorgverzekeraar kenbaar te maken. In de brief kunt aangeven dat u de overeenkomst accepteert maar dat u tegen een aantal onderdelen bezwaar wil maken. Uiteraard kunt u ook aangeven dat niet ondertekenen voor u geen optie lijkt. Het is ook goed om aan het eind van de brief te schrijven dat u zich alle rechten willen voorbehouden.  EN heeft daartoe een modelbrief ter beschikking van de leden.

We kunnen het ons goed voorstellen dat u het sturen van een bezwaarschrift nutteloos acht, omdat er naar uw ervaring te weinig of niets mee gedaan wordt. Echter, als veel ergotherapeuten bezwaren hebben én maken zal dat effectiever zijn. Nadrukkelijk adviseren wij u om een kopie van uw bezwaarschrift op te sturen naar de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), info@nza.nl  en naar EN (en@ergotherapie.nl). In het Hoofdlijnen Akkoord is afgesproken dat de NZa een monitor voor VWS opstelt over de ervaringen die zorgaanbieders hebben in het contracteerproces. Ergotherapie Nederland kan met deze ervaringen dan weer in gesprek met VWS en de Zorgverzekeraars.

Tags:Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑