Gepubliceerd op 02-02-17 | Categorie: Nieuws

PPN biedt politiek manifest “Geef handen aan de participatiemaatschappij door inzet paramedici” aan

Op 31 januari heeft het Paramedisch Platform Nederland (PPN) het manifest “Geef handen aan de participatiemaatschappij door inzet paramedici” aangeboden aan de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In dit manifest pleit PPN als federatie van vijf paramedische beroepsverenigingen voor betere inzet van het netwerk van samenwerkende paramedici in die eerstelijns zorg. Hierdoor kan minstens 741 miljoen euro aan ziektekosten bespaard worden, aldus PPN. Aanleiding voor het aanbieden van dit manifest is het debat over de eerstelijns zorg dat 21 februari plaatsvindt.

PPN is een federatie van de paramedische beroepsverenigingen van diëtisten, ergotherapeuten, huidtherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten Cesar en Mensendieck. De vijf beroepsverenigingen vertegenwoordigen samen ruim 13.000 beroepsbeoefenaren. PPN zet zich in voor zinvolle en zuinige zorg, dichtbij de cliënt, met als doel de kwaliteit van leven, participatie en zelfredzaamheid te verbeteren.

Optimale samenwerking
In het manifest “Geef handen aan de participatiemaatschappij door inzet paramedici” pleit PPN voor het meer strategisch inzetten van het netwerk van samenwerkende paramedici in die eerstelijns zorg. Ergotherapeuten, diëtisten, oefentherapeuten, huidtherapeuten en logopedisten werken in die eerstelijn op het snijvlak van het sociale domein. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vindt het van groot belang dat de eerstelijnszorg wordt versterkt en dat er rondom de burger optimaal wordt samengewerkt. Echter, de  onderbouwing van deze werkwijze ontbreekt op dit moment. Daarom pleit PPN voor structureel onderzoeksgeld om de waarde van deze (multidisciplinaire) inzet aan te kunnen tonen. Anders dan bijvoorbeeld de medisch specialisten, is hiervoor de paramedici geen onderzoeksgeld beschikbaar. Een gemist kans, aldus Sabine Uitslag, bestuursvoorzitter van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten en vertegenwoordiger namens PPN: “Door het optimaal en strategisch inzetten van onze beroepsgroepen kan er een ziektelast reductie worden behaald van ten minste 741 miljoen euro. Dat kan de minister dan wel de Kamer niet naast zich neerleggen”, aldus Sabine Uitslag.

Bijlagen: Manifest PPNBijlage manifest PPNPersbericht PPN Aanbieden Manifest

foto aanbieding (Hans Kouwenhoven) manifest namens Sabine Uitslag

Deze beroepsorganisaties vormen het Paramedisch Platform Nederland:
EN (Ergotherapie Nederland)
NVD (Nederlandse Vereniging van diëtisten)
NVH (Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten)
NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie)
VvOCM (Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck)

Tags: ,Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑