Gepubliceerd op 29-09-15 | Categorie: Nieuws

Project ‘Ergotherapieproducten In Systeem” (EIS) van start

Ergotherapie Nederland is gestart met het project “Ergotherapieproducten In Systeem” (EIS). In dit project werkt Ergotherapie Nederland samen met de eerste lijns praktijken B-Fysic en De Haere.

Kwaliteitssysteem
Uitgangspunt van dit project is is dat aan zorgverleners in de eerste lijn steeds meer kwaliteitseisen worden gesteld. Daardoor moeten de zorgverleners hun zorgaanbod steeds meer verbeteren en transparant maken. Niet alleen voor de zorgverzekeraars, maar vooral ook voor de cliënt en zichzelf. Outcome data wordt steeds belangrijker en wordt gebruikt als stuurinformatie. Met EIS ontstaat een Kwaliteitssysteem waardoor ergotherapeutische zorg eenduidig en transparant kan worden aangeboden.

Format
De behoefte bij ergotherapeuten groeit om de behandelingen en interventies volgens een format te beschrijven en op die manier inzicht te geven in de deskundigheid en werkwijze in de ergotherapie en van de ergotherapeut.

Productbeschrijvingen
Door de ontwikkeling van productbeschrijvingen landelijk te coördineren wil Ergotherapie Nederland deze uniformeren en voor alle leden beschikbaar maken. Met uiteraard als doel om als beroepsgroep op een eenduidige en transparante manier klantgericht en kwalitatief hoogstaande ergotherapie te bieden. Experts uit diverse commissies en adviesraden van Ergotherapie Nederland werken aan het project mee.

B-Fysic en De Haere hebben in de hele breedte van hun organisatie een kwaliteitsmanagementsysteem ingevoerd. Vanuit deze ervaring zullen zij het project EIS ontwikkelen, implementeren en coördineren.
Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen we u verder informeren over de voortgang van dit project.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑