no image

Gepubliceerd op 27-02-18 | Categorie: Nieuws

Radboud UMC vacature BIJZONDER HOOGLERAAR ERGOTHERAPIE

Functieomschrijving

Het Radboudumc en Ergotherapie Nederland bieden een uitdagende mogelijkheid en een unieke omgeving voor een ergotherapeut die op een innovatieve en verbindende wijze een bijdrage wil leveren aan de wetenschappelijke en maatschappelijke inbedding van het vakgebied ergotherapie en de strategische doelstellingen van het Radboudumc.

Als hoogleraar versterkt en verbindt u het onderzoek naar ergotherapie gerelateerde vraagstukken op het gebied van gezondheid, welzijn en occupational science binnen het Radboudumc researchthema “Disorders of movement” of researchthema “Alzheimer”, die beide vallen onder het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour. U bent een ervaren en motiverend docent en geeft wetenschappelijk opgedane inzichten graag door in het hieraan verbonden onderwijs en de na- en  bijscholing vanuit Ergotherapie Nederland. Daarnaast vervult u, in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), een belangrijke ondersteunende rol bij de implementatie van zorgvernieuwing in de eerste-, tweede- en derdelijn en de gelieerde expertisecentra.

Wij zoeken een gerespecteerd ergotherapeut met een inspirerende visie op de rol en waarde van de ergotherapie in de interdisciplinaire keten. U legt duurzame verbindingen op afdelingsniveau, UMC-breed en op (inter)nationaal niveau. Daarnaast investeert u in samenwerking met o.a. de HAN, collega’s van het Donders Instituut en de eerstelijns partners. U initieert projecten, bundelt krachten en handelt strategisch zodat u zichzelf en daarmee het vakgebied ergotherapie positioneert binnen de wetenschap en in het maatschappelijke veld.

Profiel

 • U bent ergotherapeut met aantoonbare expertise, gepromoveerd op een onderzoek relevant voor de ergotherapie in de medische of gezondheidswetenschappen. Gezien de inbedding van de leerstoel strekt aantoonbare affiniteit met de neurowetenschap tot aanbeveling;
 • U heeft een aantoonbare inspirerende visie op de rol van de ergotherapie op het gebied van gezondheid en welzijn en bent resultaatgericht en innovatief;
 • U heeft een aantoonbare bijdrage geleverd aan de professionalisering van het beroep ergotherapie en bent in staat om maatschappelijke ontwikkelingen te vertalen naar beleid, strategie en positionering van de ergotherapie;
 • U heeft aantoonbare expertise in kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden in praktijkgericht onderzoek;
 • U heeft aantoonbare ervaring met het genereren van subsidies/onderzoeksgelden voor onderzoek op het gebied van (relevante gebieden voor) de ergotherapie;
 • U heeft aantoonbare ervaring als begeleider van promovendi en postdocs;
 • U bent een netwerker en heeft aantoonbaar vaardigheden in het leggen van complexe samenwerkingsverbanden en beschikt over leiderschapseigenschappen om te motiveren, te stimuleren en te verbinden op persoons-, team en beleidsniveau;
 • U bent in staat om te verbinden en in cocreatie te werken met de HAN, andere lectoraten en onderzoeksinstituten en het werkveld;
 • U heeft aantoonbare onderwijservaring en bent in staat uw bijdrage te leveren aan het ergotherapie onderwijs op hbo en wo niveau;
 • U beschikt over een relevant nationaal en internationaal netwerk en bent herkenbaar als onderzoeker ergotherapie met een internationaal profiel;
 • Uw profiel voldoet (of zal naar verwachting binnen vijf jaar voldoen) aan de criteria van (junior) Principal Investigator.
 • 8-9.6 uur per week
 • Bepaalde tijd
 • Arbeidsovereenkomst voor de duur van de benoeming
 • Publicatiedatum: 27 februari 2018
 • Sluitingsdatum: 13 maart 2018

solliciteer naar functie

Organisatie
Deze bijzondere leerstoel is organisatorisch ondergebracht bij de afdeling Revalidatie van het Radboudumc. Er zal nauw worden samengewerkt met de leerstoel Revalidatiegeneeskunde en de leerstoel Paramedische Wetenschappen.
Naast de nauwe samenwerkingsverbanden binnen het Donders Instituut wordt intensief samengewerkt met de HAN, de afdelingen Eerstelijnsgeneeskunde en IQ Healthcare van het Radboudumc, de St. Maartenskliniek, ZZG Zorggroep, Dekkerswald, het Alzheimer Centrum en het Netwerk Ergotherapie Onderzoekers Nijmegen (NEON).

Het Radboudumc
Het Radboudumc wil voorop lopen in de ontwikkeling van duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg. En daarmee aan de gezondheid van mens en maatschappij in Nederland en daarbuiten. Onze missie is dan ook: To have a significant impact on healthcare. Bekijk zelf hoe dat zich uit in onze strategiefilm.

Lees meer over wat werken bij het Radboudumc betekent en hoe u daaraan kan bijdragen.

Opmerkingen en contactinformatie
Een assessment kan deel uit maken van de selectieprocedure.
Een onderbouwing van de leerstoel kan worden opgevraagd bij Sjanne Tielbeke, secretaris, via Sjanne.Tielbeke@radboudumc.nl..
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de benoemingsadviescommissie, prof. dr. Bart Kiemeney, voorzitter en mr. Sjanne Tielbeke, secretaris. Voor solliciteren gebruik de knop “Solliciteren”.
Bij indiensttreding vragen wij om een verklaring omtrent gedrag (VOG) en vindt er een screening plaats op basis van het aangeleverde CV. De procedure hiervoor verloopt via de afdeling HR van het Radboudumc.

Lees meer over de arbeidsvoorwaarden en sollicitatieprocedure binnen het Radboudumc.

Graag solliciteren vóór 13 maart.
Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures stellen wij niet op prijs.

Tags:Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑