Gepubliceerd op 01-05-20 | Categorie: Belangenbehartiging

Verantwoord opschalen paramedische zorg in de 1e lijn tijdens de coronacrisis

Na intensief overleg tussen de paramedische beroepsgroepen (PPN, KNGF en Keurmerk Fysiotherapie), het ministerie van VWS en het RIVM is vanmorgen de definitieve klap gegeven op de verschillende documenten.

Gisteren hebben we al bericht over het opschalen van de zorg. Fijn dat er langzaam maar zeker weer perspectief komt. Het is noodzakelijk om de Paramedische zorg veilig en verantwoord op te schalen, met gepaste voorzorgsmaatregelen voor alle zorgverleners, om besmettingsrisico’s te beperken. Op basis van de adviezen en informatie van VWS en de richtlijnen van het RIVM (d.d. 30 april) is het leidraad- stappenplan tot stand gekomen. In deze leidraad-stappenplan staat beschreven onder welke voorwaarde de zorg plaats kan plaats vinden. Het accent ligt nog steeds op: waar het effectief is de zorg op afstand te leveren.

Het document bevat expliciete, zoveel mogelijk op wetenschappelijk bewijs gebaseerde, aanbevelingen om kwalitatief optimale zorg ten aanzien van infectiepreventie te kunnen bieden. Deze informatie is uit WIP-richtlijnen en wetenschappelijke literatuur gehaald. Ook is gebruik gemaakt van de tijdelijke hygiëneadviezen van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV) om de zorgverleners te ondersteunen in de juiste hygiënische werkwijze. Het zijn dus uitdrukkelijk geen richtlijnen, maar het is een leidraad. De paramedische praktijk is verantwoordelijk voor de uitwerking de leidraad naar lokale protocollen. In een protocol worden de aanbevelingen uit de leidraad uitgewerkt in concrete acties (wie, wat, hoe en wanneer).

Wij komen op een later moment terug op de wijze waarop persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) aangevraagd kunnen worden, in de verwachting dat deze voor een zeer selecte groep patiënten nodig zal zijn.

 

Tags: , , , ,Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑