Gepubliceerd op 18-06-15 | Categorie: Nieuws

NZa reguleert nu ook ergotherapie

De Nederlandse Zorgautoriteit adviseert de minister van VWS om vaste omschrijvingen voor ergotherapiebehandelingen vast te stellen. Op die manier verdwijnt het bestaande verschil in de regels voor deze behandelingen door instellingen en door vrijgevestigde ergotherapeuten. De NZa komt met dit advies voor een belangrijk deel tegemoet aan de wensen van Ergotherapie Nederland.
Zat ergotherapie nog in de BUB (Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG), door dit advies valt ergotherapie net als de andere paramedische beroepen volledig onder de WMG (Wet Marktordening Gezondheidszorg).

Vrije tarieven voor ergotherapie, ook in instellingen
Voor de tarieven voor ergotherapie adviseert de NZa om ook daar de regels gelijk te trekken en voor instellingen net als voor vrijgevestigde ergotherapeuten vrije tarieven te hanteren. Ergotherapie Nederland heeft voorgesteld om minimumtarieven te hanteren, maar de NZa vindt dit niet nodig voor ergotherapie. Er zijn voldoende aanbieders en veel ergotherapeuten hebben een contract met een zorgverzekeraar.

Vaste omschrijvingen voor ergotherapiebehandelingen 
Als de omschrijvingen voor ergotherapiebehandelingen overal hetzelfde zijn, dan kunnen de ergotherapeuten de zorg voor patiënten beter afstemmen. Ook hanteren zij dan dezelfde taal, wat helpt in de onderhandelingen met de zorgverzekeraars.

Ergotherapie Nederland
Ergotherapie Nederland, de beroepsvereniging van de ergotherapeuten is blij met het advies van de NZa. “Wij zijn al jaren bezig om de verschillen in de regels op te heffen” aldus directeur bestuurder Theo van der Bom van Ergotherapie Nederland, “wij wilden graag minimum tarieven als om als beroepsvereniging te kunnen onderhandelen met de zorgverzekeraars, maar daarvoor is het nodig dat de Tweede Kamer en de Minister de Mededingingswet aanpassen. Maar met het advies van de NZa kunnen wij nu prima leven.”

Tags:Reacties zijn gesloten.

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑