Gepubliceerd op 05-05-14 | Categorie: Nieuws

Wat verandert er na invoering van passend onderwijs en decentralisatie AWBZ?

Voor kinderen die een combinatie van onderwijs, ondersteuning en zorg nodig hebben verandert er de komende tijd veel. Dat komt door de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014, de nieuwe Jeugdwet en de decentralisatie van de AWBZ per 1 januari 2015. Een handige factsheet geeft u inzicht in de huidige situatie van ondersteuning en zorg in het onderwijs. En in de situatie na de invoering van passend onderwijs en de decentralisaties van de jeugdhulp en de AWBZ.

Huidige situatie
Kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte kunnen in de huidige situatie naar het (voortgezet) speciaal onderwijs of regulier onderwijs volgen met leerlinggebonden financiering (lgf of “rugzakje”). Dit gaat via een indicatie van de Commissie voor de Indicatiestelling (CVI) voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Via een AWBZindicatie kunnen kinderen bovendien extra begeleiding (BG-individueel), persoonlijke verzorging (PV) of verpleging (VP) krijgen tijdens onderwijsuren op school. Deze extra ondersteuning komt bovenop wat een school zelf redelijkerwijs kan bieden.

Wat verandert er?
Met de invoering van passend onderwijs verdwijnt de CVI-indicatiestelling. Ook de decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Jeugdwet hebben gevolgen voor de extra ondersteuning en zorg die kinderen tijdens onderwijs kunnen krijgen. In de factsheet worden de veranderingen voor ondersteuning en zorg tijdens onderwijsuren op een rij gezet. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen ondersteuning en zorg vanuit onderwijsbekostiging en vanuit zorgbekostiging.

Tags: , ,Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑