Gepubliceerd op 21-09-17 | Categorie: Nieuws

Wereld Alzheimer Dag: reactie EN op artikel Volkskrant: ‘Deltaplan dementie stokt’

Vandaag (donderdag 21 september) verscheen een artikel in de Volkskrant met als titel Nationaal actieplan tegen dementie stokt: ‘Plan is niet goed doordacht’.

Als beroepsvereniging grijpen we deze gelegenheid met beide handen aan om de meerwaarde van ergotherapie bij cliënten met dementie en hun mantelzorger nogmaals onder de aandacht te brengen.

Hierbij onze volledige reactie:

Meer geld voor onderzoek om kwaliteit van zorg te verbeteren voor patiënt en mantelzorger is hard nodig

Jaarlijks gaat 65 miljoen euro overheidsgeld naar wetenschappelijk onderzoek, de belangrijkste pijler van het deltaplan Dementie. Daarvan wordt de bulk gebruikt om te pogen de oorsprong van de ziekte te ontrafelen. Dat het meeste geld naar het biomedisch onderzoek gaat, zint veel dementiedeskundigen niet. Zij hechten meer belang aan onderzoek waarmee de zorg kan worden verbeterd voor de patiënt. (Volkskrant, 21 september 2017)

“Het is ontzettend waardevol dat de overheid dit grote bedrag besteed aan wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak van de ziekte,” vertelt Theo van der Bom, directeur-bestuurder van Ergotherapie Nederland. Maar in de tussentijd moeten we niet onderschatten hoe waardevol persoonlijke begeleiding is in het dagelijks leven met dementie, zowel voor de cliënt als voor de mantelzorger. Onderzoek doen om deze persoonlijke begeleiding te optimaliseren/verbeteren is eveneens van groot belang, met als doel de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten te verbeteren. Bovendien draagt dit bij aan het stimuleren van een meer dementievriendelijke samenleving.”

Dementerenden ondervinden vaak problemen bij de dagelijkse routine zoals persoonlijke verzorging, activiteiten in en om het huis maar ook in de sociale omgang met hun directe omgeving. De frustratie die hiermee gepaard gaat, heeft een grote impact op de persoon met dementie én zijn naaste.  Ergotherapeuten begeleiden en trainen mensen met dementie en hun mantelzorgers om de dagelijkse activiteiten beter te kunnen uitvoeren. Ze kijken naar de barrières die er zijn, zowel op het gebied van het geheugen, als ook lichamelijk en psychosociaal, en proberen die te verminderen door deze handelingen op een alternatieve manier aan te leren met aanpassingen in de omgeving, om de handeling alsnog met het gewenste resultaat uit te voeren. “Daarvoor gaat de ergotherapeut in gesprek met de cliënt en mantelzorger en voert daartoe observaties uit om inzicht te krijgen in hun wensen, beperkingen en mogelijkheden.  De ergotherapeutische behandeling is er vervolgens op gericht om hun mogelijkheden en die van de (woon en sociale ) omgeving maximaal te benutten. De mantelzorger wordt dus ook actief betrokken.” Een enorme winst voor de persoon met dementie die een stuk eigen regie, onafhankelijkheid en eigenwaarde terug krijgt én daarbij een lastenverlichting voor de mantelzorger die er beter mee weet om te gaan en meer eigen tijd voor terug krijgt.

Deze winst vertaalt zich bovendien in een jaarlijkse kostenbesparing van netto 236 miljoen euro. Dat komt uit het SEO rapport Ergotherapie doet er toe duidelijk naar voren: voor elke euro die geïnvesteerd wordt in de behandeling van cliënten met dementie en hun mantelzorger krijgt de maatschappij tot € 11,80 terug.

“Dementie kan helaas (nog) niet genezen worden maar dat de kwaliteit van leven aanzienlijk verbeterd kan worden voor de steeds stijgende groep mensen met dementie, dat is duidelijk aantoonbaar,” besluit dhr. Van der Bom. “Het belang van de inzet van ergotherapie kunnen we daarom – en zeker op een belangrijke dag als vandaag Wereld Alzheimer dag –  als beroepsvereniging niet vaak genoeg onderstrepen”.

Klik hier voor het volledige SEO onderzoek

 

https://www.volkskrant.nl/wetenschap/nationaal-actieplan-tegen-dementie-stokt-plan-is-niet-goed-doordacht~a4517684/

Tags:Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑