Gepubliceerd op 31-10-17 | Categorie: Nieuws

Werkgevers niet altijd actief op duurzame inzetbaarheid

Ergotherapeut biedt coaching en training op weg naar passend werk 

Vorige week publiceerde het Sociaal en Cultureel  Planbureau (SCP) een rapport over de Arbeidsmarkt in 2017 met als centrale thema ‘Duurzame inzetbaarheid’.
Hieruit blijkt dat bedrijven absoluut welwillend zijn om mensen met een beperking in dienst te nemen, maar vaak barrières ondervinden, waardoor ze het uiteindelijk toch niet doen. Een veel genoemde reden is dat bedrijven niet voldoende capaciteit hebben voor begeleiding en ondersteuning.

Bij het in dienst nemen van een medewerker met een beperking, kan een ergotherapeut een uitkomst bieden voor zowel werkgever als werknemer. Ergotherapeuten met als expertise arbeid en re-integratie gaan het gesprek aan met de werkgever over de inhoud en verwachtingen van de functie. Samen met de werknemer analyseert de ergotherapeut diens mogelijkheden en beperkingen en evalueert of de functie passend is dan wel wordt de functie waar mogelijk passend gemaakt. Vervolgens biedt de ergotherapeut coaching en training, zowel aan werkgever als werknemer, om de functie zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren, rekening houdend met de beperking maar met name om de mogelijkheden te vergroten. Indien nodig kan de ergotherapeut een langere periode begeleiding bieden. Door deze werkwijze en het maatwerk wordt een match gemaakt tussen werkgever en werknemer met als doel een langdurige samenwerking.

Het unieke aan het werk van de ergotherapeut, die zich bezig houdt met arbeid, is dat hij/zij breder kijkt dan alleen de werksituatie. De potentiële werknemer krijgt ook ondersteuning bij dagelijkse activiteiten buiten het werk om, zodat de optimale omstandigheden worden gecreëerd om op de werkvloer goed te kunnen functioneren.

Heeft u vragen omtrent het in dienst nemen van mensen met een gezondheidsbeperking? Of een concrete vraag omtrent re-integratie? Neem dan contact op met Ergotherapie Nederland via en@ergotherapie.nl of op 030-26 28 356.

Voor het gehele rapport van het SCP

 

Tags:Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑