REN Overijssel / Noordoostpolder

REN Overijssel / Noordoostpolder Ergotherapie Nederland

Naam Groep 
REN Overijssel / Noordoostpolder

Doel of functie van de groep
REN Overijssel is een commissie om de horizontale en verticale communicatie tussen ergotherapeuten in Overijssel en Ergotherapie Nederland te bevorderen.

REN Overijssel streeft ernaar de samenwerking tussen ergotherapeuten in de regio en de afstemming van initiatieven te vergroten om samen een zo sterk mogelijke beroepsgroep te vormen. Zodat wij binnen de komende grote veranderingen in de zorgwereld een steeds grotere, betere en efficiëntere rol kunnen vervullen als specialist in de zelfstandigheid en participatie van de mens.

Bijeenkomsten 2018
Voorjaarsbijeenkomst 24 mei 2018. Vul de invullijst top 10 van overbodige administratieve lasten in en neem deze mee naar de bijeenkomst.

Producten/documenten
– Voor- en najaarsbijeenkomst Ergotherapie Nederland
– Jaarlijkse inhoudelijke bijeenkomst Ergotherapeuten Overijssel / NOP

Voorzitter
Hanneke van der Vegt-Stolk

Overige leden
Mariëlle Hammer-Schilderman (secretaris)
Anne Roland (penningmeester)
Gerbrich van ‘t Woudt (PR & communicatie)
Mirjam van Dalfsen
Ivy Pot

Contact
E-mail: ren.overijssel@ergotherapie.nl
Website: www.renoverijsselnop.nl
Facebook: facebook.com/renoverijsselnop
LinkedIn: https://linkedin.com/groups/8266331

 

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑