Beroepscode en gedragsregels ergotherapeut (niet-leden)

€30,00

Categorie:

Productbeschrijving

De ‘Beroepscode en gedragsregels ergotherapeut’ geeft handvatten om het denkkader van de ergotherapeut te vergroten, bevat vragen en ondersteunt de beroepsbeoefenaar in het kritisch reflecteren. Het stelt de ergotherapeut in staat om juiste besluiten te nemen op grond van logisch redeneren, feiten en gevoelens. De beroepscode helpt de beroepsbeoefenaar om bewust en weloverwogen keuzes te maken en gewetensvol compromissen te sluiten.

De beroepscode geeft de principes aan volgens welke de beroepsbeoefenaren werken. De gedragsregels vloeien voort uit deze principes en zijn concreter omschreven in gedrag. Hierdoor is het voor de beroepsbeoefenaar makkelijker om in de dagelijkse praktijk te weten waar hij zich aan dient te houden.