Profiel Specialisatie Hand-ergotherapeut (niet-leden)

€30,00

Categorie:

Productbeschrijving

Dit Profiel Specialisatie Hand-ergotherapeut is een aanvulling op het Beroepsprofiel ergotherapeut. Het is geschreven op basis van het beroepsprofiel; de derde druk van Grondslagen van de ergotherapie; het Visiedocument Ergotherapie, specialisatie Handtherapie; en het internationaal erkende Hand Therapist Profile. Dit profiel is een weergave van de huidige nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van de specialisatie handtherapie en van hand-ergotherapie in het bijzonder. Het Profiel specialisatie Hand-ergotherapeut is de eerste stap om te komen tot een beschermd en erkend specialisme ‘Hand-ergotherapie’ op het niveau van expert-ergotherapeut. Dit Profiel Specialisatie Hand-ergotherapeut is door Ergotherapie Nederland in samen werking met de Nederlandse Vereniging voor HandTherapie (NVHT) opgesteld.