Richtlijn Verslaglegging Ergotherapie (niet-leden)

€30,00

Categorie:

Productbeschrijving

De Richtlijn Verslaglegging Ergotherapie is een volledig herziene versie van de Minimumeisen Verslaglegging Ergotherapie uit 2000.

Deze Richtlijn Verslaglegging beschrijft de afspraken die binnen de beroepsgroep zijn gemaakt over welke gegevens vastgelegd moeten worden. Het gaat hierbij dus om de verslagleggingseisen die gelden voor elke ergotherapeut en voor elk werkveld. Waar nodig kunnen deze eisen uitgebreid worden met specifieke items voor de verschillende werkvelden.

Deze Richtlijn Verslaglegging is opgesteld om de uniformiteit in de werkwijze van de ergotherapeut te bevorderen, met als doel de kwaliteit van de ergotherapeutische behandeling te verbeteren. Kernwoorden hierbij zijn: doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht. De vast te leggen gegevens worden per fase van het ergotherapeutisch behandelingsproces beschreven. De samenvattingskaart biedt een totaaloverzicht van alle minimaal vast te leggen gegevens.

Deze richtlijn is tot stand gekomen in de ‘Werkgroep Verslaglegging’ onder leiding van Ergotherapie Nederland en is bedoeld voor alle ergotherapeuten die behandelen of een adviserende functie hebben.