REN Noord-Holland

REN Noord-Holland Ergotherapie Nederland

Naam Groep 
REN Noord-Holland

Doel of functie van de groep
De REN commissie zet zich in als horizontaal en verticaal communicatieplatform voor de ergotherapeuten die werkzaam zijn binnen de regio. Zij vervullen een verbindende rol tussen de ergotherapeuten op inhoudelijk, logistiek en politiek vlak. Hierbij ligt de nadruk op het versterken van onze beroepsgroep door; informatie uitwisseling, optimaliseren van de samenwerking van netwerken en verbeteren van onderlinge vindbaarheid van de ergotherapeuten.

Vooraankondiging voorjaarsbijeenkomst REN Noord Holland
Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) in de regio Noord-Holland”

Datum: 9 mei 2019
Tijd: 18.00 uur – 21.00 uur (van 18.00 uur tot 19.00 uur inloop met broodjes en lekkers)
Locatie: Noordwest Ziekenhuis Groep, locatie Alkmaar.
Accreditatie: Wordt aangevraagd.
Kosten: Gratis 

“De juiste zorg op de juiste plek, wie durft!” Dat is de titel van de taskforce, opgezet vanuit het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport. Zij buigen zich over de vraag: hoe kunnen we de zorg zo organiseren dat de cliënt de juiste zorg krijgt die hij of zij nodig heeft, met als belangrijkste vertrekpunt het dagelijks functioneren en welzijn van de cliënt? Ergotherapeuten zijn natuurlijk specialist in de juiste zorg op de juiste plek, maar hoe werkt dit in de praktijk? Zijn we al op de goede weg of kunnen we nog een flinke verbeterslag maken in de regio? Dat is de vraag die centraal staat tijdens onze voorjaarbijeenkomst.

Dus meld je alvast aan! Dat kan via: ren.noord.holland@ergotherapie.nl

Voorzitter
Joyce van de Nes

Overige leden
Ellen Huisman
Marloes van der Eng
Nathalie Houweling
Floortje Nouwen

Aanmelden/ Contact
ren.noord.holland@ergotherapie.nl

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑