SEO onderzoek

SEO onderzoek Ergotherapie Nederland

Ergotherapie verhoogt zelfredzaamheid dementiepatiënt en bespaart daardoor tot € 236 miljoen per jaar

In mei 2016 heeft het ministerie van VWS de campagne ‘Samen dementievriendelijk’ gelanceerd in het kader van het vergroten van de kennis en besef van dementie. Behalve de directe omgeving, onder wie de mantelzorger, is de inzet van een zorgprofessional c.q. een ergotherapeut van onschatbare waarde. De ergotherapeut verhoogt de zelfstandigheid en de kwaliteit van leven door training en advies op maat. Dit levert bovendien netto maatschappelijk baten van € 140 tot € 236 miljoen per jaar.

Aantoonbare effecten voor ouderen met dementie en hun mantelzorgers
Op korte termijn (3 tot 4 maanden na start van de behandeling) neemt – als resultaat van een behandeling door de ergotherapeut – de kwaliteit van leven en mentale gezondheid van zowel de dementerende oudere als zijn mantelzorger toe. Ook de zelfredzaamheid van dementiepatiënten neemt toe door ergotherapie. Ze hebben minder hulp nodig bij hun dagelijkse activiteiten. Een logisch gevolg daarvan is dat de mantelzorger van de patiënt wordt ontlast. Mantelzorgers houden meer tijd over voor zichzelf en kunnen na de tips van de ergotherapeut beter omgaan met hun dementerende partners.

Minder professionele zorg nodig
Niet alleen de mantelzorger wordt ontlast, de patiënt heeft na interventie door de ergotherapeut ook minder professionele zorg nodig. Ouderen die worden behandeld door de ergotherapeut maken naderhand minder gebruik van ziekenhuiszorg, verpleeghuiszorg en van andere specialisten zoals fysiotherapie en huisartsen. De dalingen zijn het grootst bij verpleeghuiszorg. Het gebruik van thuiszorg neemt wel toe, vermoedelijk omdat opname in het verpleeghuis wordt uitgesteld.

Baten van de behandeling van dementerende ouderen: netto € 140 tot € 236 miljoen per jaar
De behandeling van thuiswonende dementerende ouderen en hun mantelzorger kost gemiddeld € 840 (9,3 uur consult plus extra kosten voor de huisbezoeken). Daar tegenover staan baten in termen van een hogere kwaliteit van leven van patiënt en mantelzorger (€ 3.659 tot € 7.318) en een besparing op overige zorgkosten (ten minste € 2.564). Elke euro die wordt besteed aan de behandeling van thuiswonende patiënten met dementie levert daarom € 7,40 tot € 11,80 op: € 4,40 tot € 8,70 in termen van gezondheidswinst voor de patiënt en mantelzorger samen, en € 3,10 besparing op overige zorgkosten.
Dat zijn de uitkomsten van een onafhankelijk onderzoek dat SEO Economisch Onderzoek in 2014 in opdracht van Ergotherapie Nederland heeft gehouden.

Lees hier het volledige rapport:
SEO-rapport-Ergotherapie-doet-er-toe.pdf

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑