Update ergotherapie en coronacrisis 17 maart 2020

Update ergotherapie en coronacrisis 17 maart 2020 Ergotherapie Nederland

Paramedici blijven zorg bieden

Premier Rutte heeft gisteren (16 maart) toegelicht welk scenario de overheid hanteert om het Coronavirus te bestrijden. Er zijn flinke maatregelen getroffen om de verspreiding te vertragen zodat de piek van de besmetting afgevlakt wordt en uitgesmeerd wordt over een langere periode. Om die reden zijn de scholen, restaurants, et cetera gesloten en wordt er gestimuleerd om vanuit thuis te werken (indien dat mogelijk is).

Door niet het hele land “plat te leggen” en niet iedereen te isoleren zal een groot deel van de bevolking besmet raken met het virus. Dit moet ook gebeuren om “groepsimmuniteit” op te bouwen. Deze immuniteit zorgt ervoor dat de crisiszorg (waaronder de intensive care) en de huisartsenzorg beschikbaar blijft.

Dat houdt in dat we, als zorgprofessionals, de opdracht hebben zorg te blijven bieden. Het advies is terughoudend te zijn met face-to-face consulten. Als dat niet kan moet er direct contact plaatsvinden en moeten alle veiligheidsregels van RIVM in acht worden genomen. PPN is van mening dat de paramedici bij deze zorg maximaal gebruik moeten kunnen maken van triage en behandeling op afstand (telefonisch consult, videoconsult en e-health programma’s). Om dat mogelijk te maken overleggen we met de zorgverzekeraars.

Als PPN staan wij in nauw contact met VWS om te komen tot de juiste vertaling van de landelijk genomen maatregelen voor de paramedische zorgsector voor de groep patiënten die wel zorg moeten krijgen. Wij wachten nog op een nadere uitwerking van de adviezen van het Ministerie waarin wordt aangegeven hoe zorgverleners en patiënten met deze adviezen om kunnen gaan.

PPN kaart tevens bij VWS en Zorgverzekeraars de financiële gevolgen voor praktijken aan die veel afzeggingen door deze situatie hebben. Gesprekken zijn hierover gestart.

PPN is alle zorgprofessionals in het algemeen en paramedische professionals in het bijzonder zeer dankbaar voor het goede werk wat ze doen in moeilijke omstandigheden. Het werk is belangrijk, omdat we nu samen moeten zorgen dat de huisartsenzorg en de ziekenhuiszorg niet overbelast raakt en iedereen, waar mogelijk, bijdraagt aan de zorg die op dit moment nodig is.

Mocht je vragen hebben dan kun je uiteraard contact opnemen met je betreffende beroepsorganisatie.

Namens het PPN bestuur,

Boudewijn de Ridder, NVLF
Bianca Rootsaert, NVD
Viola Zegers, VvOCM
Gabriëlle Janssen, OVN
Patrick Groenewegen, NVH
Theo van der Bom, EN

Advies voor ergotherapie praktijken rond het Coronavirus

Gisteren, 12 maart, heeft het kabinet extra maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus in te dammen. Op de website van het RIVM vind je alle informatie. Ook informatie voor zogverleners vind je op de website van de overheid.

Maatregelen die je zelf kunt treffen

Tref in ieder geval voldoende hygiëne maatregelen. Breng deze maatregelen onder de aandacht van je collega’s/medewerkers. Het is ook verstandig om in de praktijk en op je website hiervan melding te doen.
Blijf ook op de hoogte van de mededelingen van de GGD in jouw regio. Mogelijk kondigen deze extra maatregelen aan. Je kunt er ook voor informatie terecht.

Kwetsbare cliënten

Er rijzen uiteraard vragen over de inzet van de ergotherapeut bij bijvoorbeeld kwetsbare ouderen.
Algemeen geldt dat wanneer je zelf of een van je medewerkers verschijnselen vertoont zoals door het RIVM omschreven, je niet naar cliënten moet gaan. Het is ook belangrijk af te wegen of een bezoek aan een cliënt in deze omstandigheden écht noodzakelijk is. Soms kan, indien de zorgverzekeraar dit heeft ingekocht, een telefonisch consult een tijdelijke oplossing zijn.
De regering heeft (nog) geen beperkingen op het onderwijs opgelegd; dit is van belang voor de kinderergotherapeuten. Ook hier blijven bovenstaande algemene maatregelen van toepassing.

(Economische) gevolgen voor ergotherapeutische zorg

Ergotherapie Nederland is en gaat in overleg met de zorgverzekeraars over beleid in verband met deze uitzonderlijke situatie. Wat betekent dit voor de cliënten/ verzekerden en de ergotherapeutische zorg?
Verder bereiken ons vragen over (sterke) vermindering van cliënten, wat ook economische gevolgen heeft voor praktijken. De regering heeft inmiddels tijdelijke ww mogelijk gemaakt.
Komende week komt Ergotherapie Nederland met meer specifieke informatie indien deze voor handen is.

Bij vragen kun je een email sturen onder vermelding van Coronavirus naar en@ergotherapie.nl. We zullen je vraag zo snel mogelijk beantwoorden.

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑