Update Ergotherapie en Coronacrisis 18 maart 2020

Update Ergotherapie en Coronacrisis 18 maart 2020 Ergotherapie Nederland

Ergotherapie Nederland (EN) wil in deze crisistijd ergotherapeuten ondersteunen, vragen beantwoorden en adviseren. Uiteraard met de voorhanden zijnde en steeds veranderende kennis of informatie. Dit kan gaan over beroepsinhoudelijke zaken in relatie tot het virus maar ook over praktijkvoering of ontwikkelingen die van belang zijn voor medewerkers in ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentra of waar dan ook werkzaam. Met ingang van vandaag sturen we daarom dagelijks een update bij zaken die belangrijk voor u zijn.

Wat ergotherapie Nederland doet voor ergotherapeuten tijdens de coronacrisis

  • EN maakt nu een document met daarin praktische tips en aanwijzingen. We verwachten dit document morgen te publiceren. Dit zogenaamde “levende document” zal dagelijks bij nieuwe inzichten aangevuld worden. Daarin proberen we aandacht te geven aan de verschillende geledingen in onze beroepsgroep zoals Kinderergotherapie, Hand-ergotherapie, ergotherapie bij ouderen enz.
  • Binnen PPN verband en in samenspraak met het ministerie van VWS is gisteren, 17 maart, een PPN standpunt naar buiten gebracht over hoe te handelen. Dit bericht kunt u lezen op de website.
  • Vanmiddag 18 maart vond overleg plaats tussen Zorgverzekeraars Nederland, KNGF en SKF (fysiotherapieorganisaties) en PPN. Namens PPN nam Theo van der Bom deel aan dit overleg. Hierin is gesproken over welke aanvullende declaraties er mogelijk gaan zijn, naast de bestaande mogelijkheden. Zoals bijvoorbeeld declaratie van telefonisch consulten of beeldbellen. Het streven is om vóór het aankomende weekend duidelijkheid te geven. EN is positief gestemd over de uitkomst van het overleg tot nu toe. Het plan wordt nu voor de details uitgewerkt.
  • Vanaf morgenmiddag 19 maart is er twee keer per week een paramedisch overleg (op maandag en donderdag) mét en geïnitieerd door VWS om de situatie in de paramedische zorg nauwlettend te volgen. Op dit overleg bespreken we knelpunten en geven waar mogelijk antwoorden en werken aan oplossingen.

Scholingen in april geannuleerd

  • ErgoAcademie Scholingen zijn voor een deel in april geannuleerd. Er wordt hard gewerkt om de geannuleerde scholing naar een (voorlopige) andere datum te verzetten. Hiervoor wordt contact gelegd met docenten, locaties en cursisten. Per week wordt er bekeken welke nieuwe scholingen en bijeenkomsten er afgezegd moeten worden.
  • Omdat sommige paramedici nu op het punt staan van her-registreren en dit mogelijk door het missen van scholingen en bijeenkomsten niet kunnen doen heeft het Kwaliteitsregister Paramedici “Incidentele Corona dispensatieregeling” ingesteld. Hierover morgen meer.

Al met al zijn het drukke dagen, maar door de gezamenlijke inzet houden we er een positief gevoel aan over.  Alle relevante partijen zien de urgentie voor het werkveld

 

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑