Update Ergotherapie en Coronacrisis 19 maart 2020

Update Ergotherapie en Coronacrisis 19 maart 2020 Ergotherapie Nederland

Handreiking voor ergotherapeuten

Er is een EN document gemaakt, een handreiking voor ergotherapeuten, door twee ergotherapeuten die ook stevig in de praktijk staan (dank Vivian van Bakel en Steven Baldee). Zoals gisteren gezegd is het een levend document. Op het moment dat (overheids-) beleid wijzigt zal dat ook zijn weerslag vinden in de handreiking.

Aanvullende declaraties Zorgverzekeraars Nederland

Vanmiddag 19 maart vond het 2e overleg plaats tussen Zorgverzekeraars Nederland, KNGF en SKF (fysiotherapie organisaties) en PPN. Namens PPN nam Theo van der Bom deel aan dit overleg. Hierin is gesproken over welke aanvullende declaraties er mogelijk gaan zijn, naast de bestaande mogelijkheden. Zoals bijvoorbeeld declaratie van telefonisch consulten of beeldbellen.

Overleg PPN, zorg op afstand en beschermingsmaatregelen

Vanmiddag 19 maart heeft het eerste paramedisch overleg plaatsgevonden (op maandag en donderdag) mét en geïnitieerd door VWS om de situatie in de paramedische zorg nauwlettend te volgen. Aan de orde is geweest de zorg op afstand zoals ook hierboven is besproken. Er is gesproken over een concept RIVM richtlijn Persoonlijke Beschermingsmaatregelen buiten het ziekenhuis. Zodra deze richtlijn definitief is zal de link naar de RIVM site worden gepubliceerd. We hebben ook speciaal gesproken over de groep “kinderen”. VWS is bezig met een nieuw standpunt te formuleren inzake de Jeugdzorg en de meest kwetsbare kinderen. Over minder kwetsbare kinderen (de grootste groep) is (nog) geen beleid. Veelal maken ouders daar keuzes in.

Met betrekking tot het behandelen van kinderen zien we dat collega beroepsgroepen ook hier zorg op afstand toepassen daar waar mogelijk

Concrete adviezen voor ergotherapeuten

Voor hand-ergotherapeuten zijn de maatregelen rond het coronavirus extra verwarrend omdat de hand die je niet mag geven juist wél beoordeeld en geoefend wordt als onderdeel van de behandeling. We hopen jullie wat concrete adviezen te bieden.

Incidentele KP dispensatieregeling vanwege corona (COVID-19)

Vanwege het Coronavirus worden veel bijeenkomsten, scholingen en congressen gecanceld. Dit heeft impact op paramedici die vanaf 1 maart 2020 nog punten dachten te behalen om zich in de komende maanden te kunnen herregistreren.

De corona dispensatieregeling geldt voor paramedici die op dit moment aan het einde van een lopende herregistratie periode zijn en binnen enkele weken/ maanden herregistratie willen (moeten) aanvragen en hiervoor nog punten te kort komen.

Door het aanvragen van een tijdelijke registratie, krijgen geregistreerden één jaar extra de tijd om voldoende punten te behalen voor deskundigheidsbevorderende activiteiten.

Als u gebruik maakt van de incidentele corona dispensatieregeling, dan geeft u in het digitaal portfolio aan dat u gebruik maakt van de dispensatieregeling. De regeling loopt gelijk aan de normale dispensatieregeling.

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑