Update Ergotherapie en Coronacrisis 20 maart 2020

Update Ergotherapie en Coronacrisis 20 maart 2020 Ergotherapie Nederland

Declaraties paramedische zorgverlening tijdens de coronacrisis

Nu het Corona virus zich verspreidt in Nederland heeft dat grote gevolgen voor ons allemaal. Als paramedici nemen we onze verantwoordelijkheid bij het op peil houden van de zorg. Dat doen we uit zorg voor patiënten die op ons rekenen bij het continueren van zorg. Daarnaast is het belangrijk dat we ons aandeel leveren om er voor te zorgen dat de verspreiding van het virus zich beperkt en dat alle paramedische zorgverleners veilig hun werk kunnen doen. Waar mogelijk zullen we die zorg digitaal leveren, in voorkomende gevallen moet er veilig zorg dichtbij worden geleverd. De paramedische beroepsgroepen hebben allen hun specifieke problematiek. In dit overzicht schetsen we de gemeenschappelijke uitgangspunten hoe de komende weken de zorg geleverd kan worden. We willen je via deze weg nogmaals bedanken voor jullie inzet in deze uitzonderlijke situatie.

Werknemers in ziekenhuizen, verpleeghuizen revalidatie centra etc.

Nu er zoveel zorg wordt gevraagd in de instellingen is de inzet van medewerkers anders dan verzorgenden (soms) vereist. Wat zijn uw rechten en plichten. O.a. Actiz heeft hiervoor een FAQ gemaakt.

Coronavirus en de AVG: bijzonderheden voor werkgever en werknemer

De privacywet AVG legt bedrijven beperkingen op met betrekking tot informatie over werknemers en het coronavirus. Tegelijkertijd zijn bedrijven verantwoordelijk voor een gezonde werkomgeving. Wat mag wel en wat niet? We zetten het voor je op een rij. Voor zowel de werkgever als de werknemer geldt:

  • De werkgever mag niet registreren wie van je werknemers besmet is. Je mag administreren dat iemand ziek is, maar niet wat hij of zij heeft.
  • De werkgever mag andere medewerkers niet vertellen als iemand besmet is, tenzij de betrokken werknemer hiervoor toestemming geeft of dit zelf al heeft verteld. Het is wel zaak om hier zo open mogelijk over te zijn (dus met toestemming). Omwille van de volksgezondheid adviseren we werknemers hier open over te zijn en toestemming te geven
  • Werkgever mag niet informeren naar het verloop van de ziekte. Wel mag je iemand vragen wanneer hij of zij denkt weer aan het werk te kunnen.
  • Een werkgever mag werknemers niet op koorts controleren.
  • Vragen over klachten als hoesten en koorts, zijn niet toegestaan. Dat mag alleen een (bedrijfs)arts doen. Je mag wel vragen of het al wat beter gaat

Dus wat mag wel?

  • Als iemand besmet is, mag werkgever daar met hem of haar over spreken. Je mag het alleen niet administreren.
  • Werkgever mag medewerkers vragen of ze op reis zijn geweest en waar. Op basis daarvan kun je voorzorgsmaatregelen nemen, zoals verplicht thuis laten werken.
  • Werkgever kan medewerkers voorlichten over de symptomen van het virus en over belangrijke voorzorgsmaatregelen, zoals geregeld handen wassen (gedurende 20 seconden).
  • In samenspraak met de bedrijfsarts kunnen extra spreekuren of controles worden ingesteld.
  • Communiceer zo open mogelijk met elkaar maar vraag toestemming aan betrokken medewerker. Medewerker geeft bij voorkeur zoveel mogelijk toestemming, al is hij of zij dit niet verplicht

Behandelscherm

Onder het mom van ‘Een beetje (hand-)ergotherapeut maakt een scherm’  heeft Marjan Schaap, lid van de Adviesraad Hand-Ergotherapie van Ergotherapie Nederland een scherm van plexiglas gemaakt om het contact tussen hand-ergotherapeut en cliënt te minimaliseren.

De belangrijkste regel blijft natuurlijk goede handhygiëne en het zo mogelijk weren van patiënten met overduidelijk klachten, zoals ook beschreven in de adviezen.

Als er wél een medische noodzaak is om de cliënt te behandelen, dan kan dit scherm helpen om wél de hand te behandelen, ter bescherming omdat de (hand-)ergotherapeut zo dicht op de cliënt moet zitten en niet kan voldoen aan de 1,5 m afstand en om het (overige) contact tussen hand-ergotherapeut en cliënt te minimaliseren.  Met dit voorbeeld kun je aan de slag!

Congres FESSH/EFSHT-2020 verzet

Het FESSH/EFSHT-2020 congres in Basel zou oorspronkelijk plaatsvinden van 3-6 juni. I.v.m. de Corona-situatie is het congres verzet en zal nu plaatsvinden van 1-4 september 2020. Je inschrijving blijft geldig. Als je in september niet kan deelnemen, kan je een deel van je geld terug ontvangen. Lees hierover meer op de website van het congres.

Nuttige informatie

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑