Update Ergotherapie en Coronacrisis 26 maart 2020

Update Ergotherapie en Coronacrisis 26 maart 2020 Ergotherapie Nederland

Zorgverzekeraars nemen maatregelen om zorgaanbieders te ondersteunen tijdens coronacrisis

Zorgverzekeraars zetten zich er voor in om iedereen die in de zorg werkt in deze moeilijke tijden zo goed mogelijk te ondersteunen. Als eerste ging de aandacht van zorgverzekeraars vanzelfsprekend uit naar die zorgaanbieders, die direct betrokken zijn bij de hulp aan besmette patiënten. Vorige week heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) namens de zorgverzekeraars aan onder meer ziekenhuizen en huisartsen laten weten hoe zij hen willen helpen. Eerder deze week informeerde ZN namens de zorgkantoren aanbieders van langdurige zorg. Vandaag informeert ZN met een brief alle andere zorgaanbieders die met een zorgverzekeraar een contractuele overeenkomst hebben afgesloten. Ook die zorgaanbieders willen zorgverzekeraars zo goed mogelijk ondersteunen. De inzet daarbij is dat de beschikbaarheid en continuïteit van de zorg op korte en langere termijn zo goed mogelijk geborgd worden.

Voor de periode 1 maart tot 1 juni gaan zorgverzekeraars zorgaanbieders die in financiële problemen (dreigen te) komen ondersteunen. Die ondersteuning van zorgverzekeraars zal, waar nodig, de vorm krijgen van een liquiditeitsbijdrage of een continuïteitsbijdrage. Hierover geven zorgverzekeraars op korte termijn uitsluitsel. Zorgverzekeraars zorgen dat (nader te bepalen) extra kosten die zorgaanbieders in verband met de coronacrisis moeten maken, met inachtneming van het bovenstaande, gedeclareerd kunnen worden. Uitwerking van eventuele maatregelen voor de periode na 1 juni vraagt meer tijd en is ook sterk afhankelijk van het verloop van de crisis. Hierover zal ZN de betrokken branche- en beroepsorganisaties in een later stadium informeren en het gesprek over aan gaan.

Declaratieregels in het coronatijdperk

In opvolging van onze berichtgeving d.d. 20 maart jl ‘Paramedische zorgverlening tijdens de coronavirus crisis’ geven we in dit bericht nog wat specifieke uitleg over een aantal zaken.

  1. alle prestaties (met uitzondering van de aan-huis-toeslag en telefonische zitting) kunnen tegen het normale tarief worden gedeclareerd als dat via een beeldverbinding gaat die beveiligd is;
  2. in strikt noodzakelijke gevallen kan aan huis worden behandeld en kan de aan-huis-toeslag worden gedeclareerd (zie o.a. de update van 25 maart)[1];
  3. de telefonische zitting kan alleen worden gedeclareerd als de cliënt reeds in behandeling is en dan conform de NZa regels;
  4. ergotherapeuten declareren in kwartieren. Alle prestaties worden dus in werkelijk aantal kwartieren dat u bezig bent, gedeclareerd. Dat geldt ook voor de telefonische zitting. Bijvoorbeeld: bij een telefonische zitting die 30 minuten duurt declareert u 2 kwartieren op code 5010. Bij een behandeling van 45 minuten via een beeldverbinding declareert u 3 kwartieren op code 5000, enz.;
  5. screening (code 5002) wordt conform de contractvoorwaarden van de afzonderlijke zorgverzekeraars gedeclareerd;
  6. alle zorgverzekeraars volgen deze regels en alle zorgverzekeraars hebben, al dan niet via een addendum, de telefonische zitting ingekocht;
  7. bij zorgverzekeraar DSW is helaas een foutje in de tekst geslopen van he addendum onder het tarief van de telefonische zitting. Er staat: NB 1: De Telefonische zitting ergotherapie kan de Zorgaanbieder in rekening brengen bij de Verzekerde, mits dit voorafgaand is overeengekomen met de betreffende Verzekerde.

het moet zijn: NB 1: De Telefonische zitting ergotherapie kan de Zorgaanbieder in rekening brengen bij de zorgverzekeraar, mits dit voorafgaand is overeengekomen met de betreffende Verzekerde. DSW zal dit z.s.m. corrigeren.

[1] let op: bij face-to-face behandelen, ook bij aan huis behandelen, houdt de RIVM richtlijn steeds aan. zie ook de eerdere berichtgeving.

Rijksoverheid (VWS)  en paramedische zorg deel 2

De link zoals gisteren gepubliceerd werkt niet (meer). Vanochtend heeft het ministerie van VWS de nieuwe link doorgestuurd.

Zorgen bij patiënten om afzeggen onderzoek en behandeling

Steeds meer mensen krijgen als gevolg van het coronavirus te maken met afgezegde afspraken bij ziekenhuis, specialist of huisarts. Dat komt omdat ziekenhuizen en huisartsen tijd en ruimte beschikbaar willen houden om mensen te kunnen helpen bij wie het virus is vastgesteld.

Patiëntenfederatie Nederland heeft een kort onderzoek gehouden onder de leden van het eigen Zorgpanel naar het afzeggen van afspraken en de gevolgen daarvan voor patiënten. Zo’n achtduizend mensen deden mee aan het onderzoek. Lees meer over dit onderzoek bij de Patiëntenfederatie.

Nuttige informatie

Vragen?

  • Onze leden kunnen vragen stellen via: en@ergotherapie.nlmet als onderwerp Corona. 
  • Al onze leden die in loondienst zijn kunnen bovendien contact opnemen met FBZ Rechtshulp via 088 – 13 44 111 of rechtshulp@fbz.nl. De experts van de FBZ staan voor je klaar.

 

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑