Vacature voor de Raad van Toezicht van Ergotherapie Nederland

Vacature voor de Raad van Toezicht van Ergotherapie Nederland Ergotherapie Nederland

De Raad van Toezicht zoekt per november 2020 een nieuw collega lid die wil bijdragen aan de verdere doorontwikkeling van de beroepsvereniging ergotherapie.

De vacature is vacant in verband met het terugtreden van ons lid Danique Vermeijs. Benoeming vindt plaats door de Algemene Ledenvergadering (ALV) op voordracht van de Raad van Toezicht.

Ergotherapie Nederland, de vereniging van en voor ergotherapeuten, kent enthousiaste en betrokken leden. Belangrijke doelstellingen van de vereniging zijn de verdere ontwikkeling van de ergotherapie en het behartigen van de belangen van de leden alsmede van zaken die het maatschappelijk belang van ergotherapie betreffen.

De Raad van Toezicht is vanuit de statutaire rol betrokken bij actuele onderwerpen die spelen in de vereniging, het bureau en het werkveld. Wij denken, samen met de bestuurder, proactief na over de doorontwikkeling en noodzakelijke focus van de vereniging: wat zijn de vragen van de komende jaren, waar willen we als beroepsgroep en vereniging dan staan en welke inzet is er nodig om effectief en welke inzet is er nodig om daar effectief en duurzaam aan te werken. Verder vervult de Raad van Toezicht de werkgeversfunctie ten aanzien van het bestuur.

De Raad van Toezicht vergadert ten minste vier keer per jaar. Ook wordt jaarlijks een bijeenkomst georganiseerd om de strategie uit te werken. Daarnaast wordt twee keer per jaar de ALV bijgewoond.

Om een diverse samenstelling te behouden gaat de voorkeur uit naar een ondernemende kandidaat die:

  • wil bijdragen aan de verdere doorontwikkeling van de beroepsvereniging ergotherapie
  • affiniteit heeft met financiën en/of bedrijfskundige processen
  • zicht heeft op de actuele ontwikkelingen van het tweedelijns zorgveld
  • bij voorkeur lid is van Ergotherapie Nederland

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Puijk, voorzitter Raad van Toezicht, te bereiken op telefoonnummer 06 29234653

Als u interesse heeft, ontvangen wij graag uw motivatiebrief met curriculum vitae. Deze kan gestuurd worden naar hpuijk@gmail.com. U kunt reageren tot uiterlijk 1 juli 2020.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑