Gepubliceerd op 12-03-19 | Categorie: Nieuws

Aanvullende handleiding voor gebruik van Canadian Occupational Performance Measure (COPM) bij kinderen zelf

De “Aanvullende handleiding voor het gebruik van de Canadian Occupational Performance Measure (COPM) bij kinderen zelf” is beschikbaar! In de aanvullende handleiding zijn 40 instructies opgenomen voor het afnemen van de COPM bij kinderen met een minimale mentale ontwikkelingsleeftijd van 8 jaar, evenals diverse tips en voorbeelden uit de praktijk. Het is een praktisch en waardevol document geworden. We hopen dat kinderergotherapeuten het met veel enthousiasme in de praktijk gaan gebruiken!

De aanvullende handleiding is gratis te downloaden van de website van Ergotherapie Nederland. Je kunt de aanvullende handleiding vinden op het kennisplein, onder vakinhoudelijke documenten, overige documenten.

Voor vragen kan er contact worden opgenomen met de auteurs, Lisanne van der Molen-Meulmeester en Gijs Verkerk. Beiden zijn werkzaam als ergotherapeut in het kinderteam van de afdeling Revalidatie van het Amsterdam UMC, locatie AMC.

De handleiding is tot stand gekomen door kwalitatief onderzoek dat plaatsvond binnen het Amsterdam UMC, locatie AMC en werd gesubsidieerd door het Revalidatie Fonds, het Johanna Kinderfonds, Stichting KinderFonds Adriaanstichting en het Amsterdam UMC, locatie AMC.

Er zijn 13 kinderergotherapeuten geïnterviewd over hun ervaringen met het afnemen van de COPM bij kinderen zelf. Tevens zijn er 23 kinderen geïnterviewd over hun ervaringen met de COPM. De ouders van deze kinderen hebben een vragenlijst ingevuld over het belang van het inventariseren van de wens van het kind versus de wens van de ouder en het gebruik van de COPM binnen de behandeling. Daarnaast zijn er van negen COPM-afnames video-opnames gemaakt.

De interviews met de kinderergotherapeuten, de interviews met de kinderen, de antwoorden van de ouders op de vragenlijst en de analyses van de video-opnames hebben veel informatie opgeleverd en geresulteerd in 40 specifieke instructies voor het afnemen van de COPM bij kinderen zelf. Er is consensus verkregen over deze instructies via de Delphi-methode, waaraan 10 kinderergotherapeuten hebben deelgenomen.

Naast de instructies zijn er diverse praktische tips en voorbeelden opgenomen in de aanvullende handleiding.

Tags: , , , ,Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑