74e ALV 1 november 2013

74e ALV 1 november 2013 Ergotherapie Nederland

Op 1 november 2013 werd in de Jaarbeurs in Utrecht, de Algemene Leden Vergadering (ALV) van Ergotherapie Nederland gehouden. De ALV ging vooraf aan het Jaarcongres Ergotherapie.

Contributie niet verhoogd
Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Ergotherapie Nederland op 1 november hebben de leden ingestemd met de begroting voor 2014. Ook stemde de ALV in met het voorstel de contributie voor 2014 niet te indexeren en op het zelfde niveau te houden als in 2013. Daarnaast ging de ALV akkoord met het Jaarplan 2014.

Twee nieuwe leden Raad van Toezicht Ergotherapie Nederland
De ALV benoemde Joan Verhoef en Anna Koel tot lid van de Raad ven Toezicht van Ergotherapie Nederland. Zij volgen Ina van Wiggen en Eric Tigchelaar op die in april afscheid namen.

Leden REN-commissies gezocht
De ALV is akkoord gegaan met de nieuwe regio indeling van Ergotherapie Nederland. Dat betekent dat in iedere regio een Regionaal Ergotherapeutisch Netwerk (REN) wordt opgezet. De regio’s zullen worden aangestuurd door een REN-commissie. Voor deze REN-commissies zoekt Ergotherapie Nederland leden. Leden die zich willen aanmelden kunnen dat doen tot 1 januari 2014 door middel van een e-mail aan het secretariaat. Gaarne met een korte motivatie.

Vergaderstukken
Hieronder treft u de vergaderstukken aan van de ALV van 1 november 2013:
Concept_Notulen_ALV_1_november_2013
agenda alv 1 november 2013
ALV_1_november_2013_Begroting_2014
_Toelichting_bij_agendapunt_4_Jaarplan_2014
Toelichting bij agendapunt_5 begroting en contributie_2014
ALV_1_november_2013_Toelichting_bij_agendapunt_6_Regio_indeling
agenda_punt_7_benoeming RvT

­

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑