75e ALV 24 april 2014

75e ALV 24 april 2014 Ergotherapie Nederland

Op 24 april 2014 werd de 75e Algemene Ledenvergadering gehouden in het kantoor van Ergotherapie Nederland in Utrecht, Orteliuslaan 750.

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag van de 74e Algemene Ledenvergadering (vaststellen)
4. Jaarrekening 2013 (vaststellen en décharge bestuurder)
5. Jaarverslag 2013 (vaststellen en décharge bestuurder)
6. Beroepsprofiel van de kinderergotherapeut (vaststellen)
7. Beroepsprofiel van de handergotherapeut (vaststellen)
8. Benoemen van een nieuw lid van de Raad van Toezicht (benoemen)
9. Beëindigen werkzaamheden Raad van Advies (vaststellen).
10. Rondvraag
11. Afsluiting
12. Borrel

De ALV werd vooraf gegaan door workshops over het profiel Specialisatie Kinderergotherapeut, het profiel Specialisatie Kinderergotherapeut en het profiel Specialisatie Hand-ergotherapeut. Ook was er een programma voor de leden van de REN-commissies.

Vergaderstukken
Hieronder treft u de vergaderstukken aan van de ALV van 24 april 2014:
Concept_Notulen_ALV_1_november_2013
Agenda_ALV_24_04_2014
Jaarverslag Ergotherapie Nederland 2013
Agendapunt_4_Jaarrekening_2013__24_04_2014
Toelichting_bij_agendapunt_4_Jaarrekening_2013_24_04_2014
Agendapunt 6 Beroepsprofiel van de kinderergotherapeut- 24 04 2014_2
Beroepsprofiel kinderergotherapeut eind concept 160414
Agendapunt_7_Beroepsprofiel_van_de_handergotherapeut_24_04_2014
Beroepsprofiel handergotherapeut
Agendapunt_9_Beëindiging_Raad_van_Advies_24_04_2014_

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑