76e ALV 7 november 2014

76e ALV 7 november 2014 Ergotherapie Nederland

Vrijdag 7 november 2014 werd in theater Orpheus in Apeldoorn de 76e Algemene Ledenvergadering gehouden. Aansluitend vond het Jaarcongres plaats. 

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag van de 75e Algemene Ledenvergadering (vaststellen)
4. Jaarplan 2015 (informatief)
5. Begroting 2015 + contributie 2015 (vaststellen)
6. Beroeps-en gedragscode (vaststellen)
7. Rondvraag
8. Uitreiking ENHBO-afstudeerprijs 2014
9. Uitreiking Astrid Kinébanianprijs 2014

Vergaderstukken
Hieronder treft u de vergaderstukken aan van de ALV van 7 november 2014:
Concept Notulen ALV 24 april 2014
Agenda ALV 7 november 2014
Toelichting bij agendapunt 4 Jaarplan 2015
Toelichting bij agendapunt 5 Begroting en vaststellen contributie 2015
Toelichting bij agendapunt 6 Beroepscode- en gedragsregels 2014 ALV 7 november 2014
Concept beroepscode-en-gedragsregels-ergotherapeut 2014
Begroting 2015 ALV 7 november 2014

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑