77e ALV 23 april 2015

77e ALV 23 april 2015 Ergotherapie Nederland

Donderdag  23 april 2015 werd de 77e Algemene Ledenvergadering, vooraf gegaan door een workshop, gehouden in het kantoor van Ergotherapie Nederland in Utrecht. 

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag van de 76e Algemene Ledenvergadering (vaststellen)
4. Jaarrekening 2014 (vaststellen en décharge bestuurder)
5. Jaarverslag 2014 (vaststellen en décharge bestuurder)
6. Kwaliteitscriteria 2015-2020 (vaststellen)
7. (Her)verkiezing twee leden van de Raad van Toezicht
8. Rondvraag
9. Afsluiting
10. Borrel

Vergaderstukken
Hieronder treft u de vergaderstukken aan van de ALV van 23 april 2015:
Agenda Algemene Ledenvergadering 23 april 2015
Agendapunt 3 Verslag van de 76e Algemene Ledenvergadering
Agendapunt 4 Jaarrekening 2014
Toelichting bij agendapunt 4 Jaarrekening 2014
Agendapunt 5 Jaarverslag 2014
Agendapunt 6 Kwaliteitscriteria 2015-2020
Toelichting bij agendapunt 6 Kwailteitscriteria 2015-2020
Voorstel bij agendapunt 6 Voorstel tot aanpassing criteria door Ergotherapie Nederland
Agendapunt 7 (Her)verkiezing twee leden van de Raad van Toezicht
Toelichting bij agendapunt 8 Visietraject ‘Ergotherapie in 2030’
Machtigingsformulier ALV

 

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑