78e ALV 6 november 2015

78e ALV 6 november 2015 Ergotherapie Nederland

78e Algemene Ledenvergadering 6 november 2015
Vrijdag 6 november 2015 werd in de Jaarbeurs te Utrecht de 78e Algemene Ledenvergadering gehouden. Aansluitend vond het Jaarcongres plaats.

Presentaties
Hieronder vindt u de presentaties van de sprekers op het Jaarcongres 2015. Deze lijst wordt binnenkort verder aangevuld:
Presentatie Machteld Huber: Het nieuwe gezondheidsconcept en de uitwerking naar Positieve Gezondheid

Agenda

1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag van de 77e Algemene Ledenvergadering (vaststellen)
4. Jaarplan 2016 (informatief)
5. Begroting 2016 + contributie 2016 (vaststellen)
6. Specialisatieprofiel ouderen ergotherapeut (vaststellen)
7. Bijzondere mededelingen
8. Rondvraag
9. Uitreiking EN HBO-afstudeerprijs 2015
10. Afsluiting

Vergaderstukken
Hieronder treft u de vergaderstukken aan van de ALV van 6 november 2015:
1. Agenda ALV 6 november 2015
2. Notulen ALV 23 april 2015
3. Jaarplan 2016 6 november 2015
4. Toelichting bij agendapunt 5 Begroting 2016 en vaststellen contributie 2016
5. Begroting 2016
6. Toelichting bij agendapunt 6 Vaststellen specialistenprofiel ouderen ergotherapeut
7. Profiel specialisatie ouderen ergotherapeut
8. Machtigingsformulier ALV

 

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑