79e ALV 21 april 2016

79e ALV 21 april 2016 Ergotherapie Nederland

Donderdag 21 april 2016 wordt de 79e Algemene Ledenvergadering, vooraf gegaan door drie informatiebijeenkomsten, gehouden in het kantoor van Ergotherapie Nederland in Utrecht. De aanvang van de vergadering is 19.30 uur. Het adres: Orteliuslaan 750.

Informatiebijeenkomsten en aanmelden
De ALV wordt vooraf gegaan door onderstaande informatiebijeenkomsten:
– Opleiding Kinderergotherapie
– Beroepscompetenties hand-ergotherapie en eindtermen voor Opleidingen Handtherapie
– Profiel Ouderenergotherapeut

De bijeenkomsten starten om 18.00 uur en duren tot 19.00 uur. Na afloop is er een kopje soep en een broodje. Aanmelden voor de ALV en de bijeenkomsten (onder vermelding van het lidmaatschapsnummer) kan via en@ergotherapie.nl.

Graag aanmelden voor de ALV, de ALV met vermelding van de bijeenkomst naar keuze of alleen een bijeenkomst naar keuze.

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag van de 78e Algemene Ledenvergadering (vaststellen)
4. Jaarrekening 2015 (vaststellen en décharge bestuurder)
5. Jaarverslag 2015 (vaststellen en décharge bestuurder)
6. Ouderenprofiel (vaststellen)
7. PPN project (informeren)
8. Rondvraag
9. Afsluiting
10. Borrel

Vergaderstukken
Hieronder treft u de vergaderstukken aan van de ALV van 21 april 2016:

Agenda Algemene Ledenvergadering 21 april 2015
Agendapunt 3 Verslag van de 78e Algemene Ledenvergadering
Agendapunt 4 Jaarrekening 2015
Toelichting bij agendapunt 4 Jaarrekening 2015
Agendapunt 5 Jaarverslag 2015
Agendapunt 6 Ouderenprofiel
Machtigingsformulier ALV

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑