84e ALV 8 november 2018

84e ALV 8 november 2018 Ergotherapie Nederland
Datum 8 november 2018
Tijd 19.30 uur – 21.00 uur
Locatie EN, Orteliuslaan 750 Utrecht
 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Verslag ALV 19 april 2018 
 4. Definitief Jaarplan 2019 en Toelichting Jaarplan 2019
 5. begroting 2019 en Toelichting Begroting 2019 en vaststellen contributie 2019
 6. Hoofdlijnen Akkoord Paramedische Zorg
 7. Rondvraag en sluiting
  • Bekendmaking en uitreiking EN hbo-afstudeerprijs
  • Bekendmaking en uitreiking Astrid Kinébanian prijs

Aanmelding

Achternaam (verplicht)

Voornaam voluit (verplicht)

Uw email (verplicht)

Lidnummer EN / VE

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑