Gepubliceerd op 06-05-19 | Categorie: Vereniging

Commissie aan het woord | adviesraad hand-ergotherapie

De Adviesraad Hand- Ergotherapie van EN stelt zich voor. De Adviesraad is in het voorjaar 2018 ontstaan.

Visie
De Adviesraad Hand-ergotherapie van Ergotherapie Nederland staat voor een sterke positie van de specialisatie hand-ergotherapie en de individuele hand-ergotherapeut, zowel binnen de beroepsgroep ergotherapie als ook in het werkveld van de hand-ergotherapeut (in de breedste zin van het woord), met als doel een professionele en kwalitatief hoogwaardige beroepsuitoefening.

Missie
De Adviesraad Hand-ergotherapie van Ergotherapie Nederland maakt de specifieke waarde van de hand-ergotherapie duidelijk en helpt de hand-ergotherapeut een stevige positie in te nemen in het werkveld door informatieverstrekking en profilering op de diverse niveaus bij de verschillende gremia. Zij stimuleert de ontwikkeling van de specialisatie door het meewerken aan wetenschappelijk onderzoek, richtlijnontwikkeling en het bevorderen van de deskundigheid van de individuele handergotherapeut door het aanbieden van scholing en cursussen.

Meer weten: https://ergotherapie.nl/…/co…/adviesraad-hand-ergotherapeut/

Tags: , , ,Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑