Commissie PR

Commissie PR Ergotherapie Nederland

Naam Groep
Commissie PR

Doel of functie van de groep

Extern: De bekendheid met en over Ergotherapie vergroten bij stakeholders (verwijzers, overheid, politiek, media en andere (beroeps)verenigingen); cliënten en hun naasten.

Intern: Ergotherapeuten adviseren en ondersteunen bij een duidelijke profilering van het beroep en de beroepsprofessional naar de buitenwereld toe. Daartoe worden tools (documenten, toolkit, campagnemateriaal, training) opgesteld en verspreid en/of gepromoot onder de leden.

Producten/documenten

Voorzitter 
Astrid Dijkman

Contactpersoon
Evelyn Ballegeer (manager Communicatie EN)

Overige leden
Kerstin Collée
Nina Hagoort
Kyra Paulussen
Carla Duiveman
Wendy van Daalen
Kersten Collée-Hermans
Evelyn Ballegeer (EN)
Carmen Bergström (EN)

Contactadres
Ergotherapie Nederland
Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht
030 26 28 356
en@ergotherapie.nl

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑