Commissie PR

Commissie PR Ergotherapie Nederland

Naam Groep
Commissie PR

Doel of functie van de groep

Extern: De bekendheid met en over Ergotherapie vergroten bij stakeholders (verwijzers, overheid, politiek, media en andere (beroeps)verenigingen); cliënten en hun naasten.

Intern: Ergotherapeuten adviseren en ondersteunen bij een duidelijke profilering van het beroep en de beroepsprofessional naar de buitenwereld toe. Daartoe worden tools (documenten, toolkit, campagnemateriaal, training) opgesteld en verspreid en/of gepromoot onder de leden.

Producten/documenten

Voorzitter 
Astrid Dijkman

Contactpersoon
Lucie Pelzer (medewerker Communicatie EN)
Cora Treuren (beleidsmedewerker EN)

Overige leden
Astrid Dijkmn
Kerstin Collée
Nina Hagoort
Kyra Paulussen
Carla Duiveman
Elisa Strating
Carolina de Wit
Karen Langereis
Hiu Ching Yeung
Lucie Pelzer (EN)
Cora Treuren (EN)

Contactadres
Ergotherapie Nederland
Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht
030 26 28 356
en@ergotherapie.nl

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑