no image

Gepubliceerd op 01-06-18 | Categorie: Vereniging

Commissie Zorgtechnologie

Naam Groep
Commissie Zorgtechnologie

Doel of functie van de groep
Missie
De commissie Zorgtechnologie heeft als missie dat alle ergotherapeuten bekend zijn met en zo nodig  actief uitdragen, dat het traject tot gebruik van zorgtechnologie binnen het dagelijks handelen (het traject van diagnostiek, training en advisering) valt onder de expertise van de Ergotherapeut. Dit  betekent dat technologische toepassingen als mogelijke oplossingsrichting standaard overwogen  wordt.   

Visie
Onder Zorgtechnologie verstaan we Ondersteunende technologie en Zorg op afstand*.
Zorgtechnologie is een middel dat ingezet kan worden om het dagelijks handelen mogelijk te maken,  te ondersteunen en/of te versterken en daarmee vallend onder het domein van de Ergotherapie.  De Ergotherapeut is bij uitstek in staat om samen met de cliënt op een integrale manier tot een zo  optimaal mogelijke oplossing te komen voor de  problemen in de fysieke en/of sociale omgeving,  rekening houdend met het functioneren van de cliënt, de sociale omstandigheden en de betekenis van het dagelijks handelen in die omgeving*.

Dit komt omdat de uitgangspunten voor de uitoefening van het beroep Ergotherapie zijn:

  • cliëntgecentreerd;
  • gericht op dagelijks handelen (occupation-based);
  • context-based;
  • evidence-based;
  • technology-based;
  • population-based.**

 Door de opkomst en snelle ontwikkelingen binnen de Zorgtechnologie is er een urgentie om bekendheid te geven aan de rol die Ergotherapeuten gaan spelen binnen het inzetten van technologische toepassingen. Zowel binnen de beroepsgroep zelf, als ook bij overige betrokken  spelers binnen en buiten het zorgdomein. 

* Grondslagen van de Ergotherapie, hoofdstuk 11 Technologie in de zorg
** Grondslagen van de Ergotherapie, hoofdstuk 8 Ergotherapeut
“Zorgtechnologie is nu vooral een grote belofte”, Interview met Ramon Daniels, Lector Hogeschool Zuyd. Ergotherapie Magazine 1, 2018 door Anne Doelman.

Producten/Documenten

Voorzitter
Annemarieke Bouma

Leden
Remco Blok
Evelien Kreuger
Margriet Pol
Karin Murk
Marjolein Bettink
Leonie Rietveld
Marisa Vaz
Anouk Valkenburg
Jeanne Heijkers
Sabine Scheeve-Smit
Kimberley Holzapfel
Stefanie Anisuzzaman
Susan van Kampen
Minjou Lemette
Sophie van Vught

ContactadresNamens EN: Carmen Bergström

Ergotherapie Nederland
Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht
030 26 28 356
en@ergotherapie.nlTerug naar boven ↑


Terug naar boven ↑