Adviesraad Kind & Jeugd

Adviesraad Kind & Jeugd Ergotherapie Nederland

Naam Groep
Adviesraad Kind & Jeugd

Doel of functie van de groep
Het faciliteren van de visie: over 5 jaar heeft kinderergotherapie een duidelijke plaats en positie in passend onderwijs, transitie jeugdzorg en bij de zorgverzekeraars. Het bevorderen van participatie bij het kind met een beperking is het hoofddoel. De invalshoek van de kinderergotherapie is het optimaal benutten van mogelijkheden en kansen voor alle kinderen, waardoor participatie geen winst is maar een vanzelfsprekendheid.

Producten/Documenten
– Profiel specialisatie kinderergotherapie
– Folder “kinderergotherapie in passend onderwijs”
– Visiestatement “ergotherapie bij het schoolgaande kind”
– Poster “Ergotherapie laat kinderen meedoen”
– Organisatie studiedagen kinderergotherapeuten
– Filmpje “Ergotherapie op school”

Voorzitter
Sita van Rooden

Contactpersoon
Els Spaargaren

Overige leden
Theone Kampstra
Inge van der Leij-Hemmen
Annemarie Rozier
Barbara Piskur
Angela Rozema
Koen van Dijk
Linda Meijerink
Michelle van Vliet

Contactadres
Ergotherapie Nederland
Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht
030 26 28 356
en@ergotherapie.nl

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑