Commissie Ketp

Commissie Ketp Ergotherapie Nederland

Naam Groep
Commissie Ketp

Doel of functie van de groep
In de zorg worden steeds hogere eisen gesteld aan kwaliteit van zorg door diverse regels en afspraken die invloed hebben op de werkzaamheden in de zorg. De kinderergotherapeut gaat graag mee in deze ontwikkeling, maar in de huidige markt is het als kinderergotherapeut in de vrijgevestigde praktijk moeilijk om alle ontwikkelingen bij te benen. De commissie ondersteunt een normkader voor inhoudelijke kwaliteit en praktijkorganisatie. De commissie Ketp draagt bij aan een eenduidige en toetsbare kwaliteit ten aanzien van de inhoud van zorg en praktijkorganisatie.
De commissie vormt een paraplu, zowel op organisatorisch gebied als op inhoud, waardoor de individuele kinderergotherapeut in staat is zich aan te passen aan alle ontwikkelingen, in staat is te participeren in het reduceren van de zorgkosten en in staat is de kwaliteit te behouden en hiermee geniet te “verdienen”
Samen onze krachten bundelen en de groei en vraag naar kwaliteit is hierbij het uitgangspunt. Door samenwerking, en een actieve rol van de kinderergotherapeut, creëren we een draagvlak om kwaliteit te bieden naar zowel collega’s als externe zoals de zorgverzekeraar en WMO.

Producten/documenten
Producten/documenten gericht op:

 • bevorderen en borgen van kwaliteit
 • beroepsinhoudelijk communiceren
 • integriteit waarborgen
 • vertegenwoordiging kinderergotherapie

Intellectuele eigendommen

  • a. kwaliteitshandboek (2017)
  • b. Prem/Prom
  • c. Auditregelement (2013)
  • d. DTE kindvriendelijke
  • e. CEE Enquete
  • f. referentiekader passend onderwijs
  • g. vakinhoudelijke info:
   – ET en down
   – ET en school
   – methodisch handelen
   – multidisciplinair handelen

De eigendommen zijn op te vragen via het mailadres ketp@ergotherapie.nl

Voorzitter
Linda Rietdijk

Overige leden
Marina Kremer
Linda Rietdijk-Meijerink
Marlou Zandbergen
Susan Versteegen
Laura van Dijk
Margriet Kuiper

Contactadres
Ergotherapie Nederland
Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht
030 26 28 356
ketp@ergotherapie.nl

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑