Commissie Richtlijnen

Commissie Richtlijnen Ergotherapie Nederland

Naam Groep
Commissie Richtlijnen

Doel of functie van de groep
Wij willen ergotherapeuten (en andere geïnteresseerden) een actueel overzicht bieden welke voor de ergotherapie relevante landelijke richtlijnen, standaarden en protocollen er in Nederland zijn. Hiertoe inventariseren en beoordelen we de documenten en plaatsen een overzicht op de website. We signaleren een eventuele noodzaak voor actualisatie van richtlijnen en voor betrokkenheid van ergotherapeuten bij de ontwikkeling van relevante multidisciplinaire richtlijnen. Als u behoefte heeft aan een richtlijn, standaard, protocol laat het ons weten via en@ergotherapie.nl t.a.v. de commissie richtlijnen.
Tot slot kunnen we informatie en een eerste advies geven in de aanpak van het ontwikkelen en implementeren van een richtlijn.

Producten/documenten
Tabel Richtlijnen
Tabel Standaarden en protocollen 
Tabel Overige documenten

Voorzitter
Thérése van Gelder

Overige leden
Anja Gardenier
Kathleen Geysen
Gera Hakkesteegt
Veronique Schiffelers
Tara Stobbe
Ingrid Sturkenboom
Miranda Wissels
EN: Lucelle van de Ven

Contactadres
Ergotherapie Nederland
Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht
030 26 28 356
en@ergotherapie.nl

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑