Kwaliteitsnetwerk KETP

Kwaliteitsnetwerk KETP Ergotherapie Nederland

Naam Groep
Kwaliteitsnetwerk KETP

Doel of functie van de groep
Ketp Nederland vormt een platform door en voor deelnemende kinderergotherapeuten in de vrijgevestigde praktijk. De deelnemers bevorderen tezamen als Ketp Nederland de kwaliteit van kinderergotherapie in de vrijgevestigde praktijk. De kinderergotherapeut gaat graag mee in deze ontwikkeling, maar in de huidige markt is het als kinderergotherapeut in de vrijgevestigde praktijk moeilijk om alle ontwikkelingen bij te benen. Ketp Nederland vormt een paraplu, zowel op organisatorisch gebied als op inhoud, waardoor de individuele kinderergotherapeut in staat is zich aan te passen aan alle ontwikkelingen, in staat is te participeren in het reduceren van de zorgkosten en in staat is kwaliteit te behouden en hiermee genoeg te “verdienen”. Hierdoor weet de individuele kinderergotherapeut zich in haar kracht te onderscheiden van andere disciplines. Ketp Nederland verbindt kinderergotherapeuten in de eerste lijn, waardoor zij samen sterker staan. Voor meer informatie, zie de website http://www.ketp.nl.

Producten/documenten
Alleen voor leden van KETP ( nu dus ET leden)
Producten/documenten gericht op:
– bevorderen en borgen van kwaliteit
– beroepsinhoudelijk communiceren
– integriteit waarborgen
– vertegenwoordiging kinderergotherapie
– organiseren werkconferentie/ schrijven van nieuwsflitsen etc.

Voorzitter
Vicky Vos

Overige leden
Monique Mollink (Vice voorzitter)
Marieke den Boer-de Mos (Secretaris)
Linda Meijerink (Algemeen bestuurslid)
Patty Vennekens (Algemeen bestuurslid)

Contactadres
Ergotherapie Nederland
Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht
030 26 28 356
en@ergotherapie.nl

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑