Landelijk netwerk ergotherapeuten in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (LNETVG)

Landelijk netwerk ergotherapeuten in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (LNETVG) Ergotherapie Nederland

Naam Groep
Landelijk netwerk ergotherapeuten in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (LNETVG)

Doel of functie van de groep
Dit kennisnetwerk is een overkoepelend netwerk voor ergotherapeuten werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking in Nederland. Het netwerk vertegenwoordigt de ergotherapeutische zorg binnen deze doelgroep.

Er wordt samen gewerkt met de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland en er wordt gestreefd naar een gemeenschappelijke visie, waarden en doelstellingen. Het netwerk vormt het aanspreekpunt voor Ergotherapie Nederland en andere belanghebbenden.

Door de ergotherapeuten werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking te verenigen beogen wij bevordering van professionalisering van de ergotherapeutische zorg voor deze doelgroep.

Dit wordt nagestreefd door gerichte doelstellingen op de volgende gebieden:

 • profilering
 • belangenbehartiging
 • kwaliteitsbeleid en ontwikkeling
 • samenwerking
 • deskundigheidsbevordering

Het uitgangspunt is om de kwaliteit van onze dienstverlening in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking te blijven verbeteren.

Producten/Documenten
De werkgroep heeft de volgende documenten opgesteld:

 • Beschrijving ergotherapie in de VG
 • Sociale kaart organisaties in de VG
 • Overzicht van relevante scholingen voor ergotherapeuten
 • Hulpmiddelenvergoeding in de Wlz-VG
 • Jaarlijks jaarverslagen (zie jaarplan EN en op te vragen via contactpersoon)
 • De rol van de ergotherapeut bij decubitus binnen de VG (in ontwikkeling)

Overige werkzaamheden netwerk:

 • Organisatie studiedag voor de ergotherapeuten werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking in 2016 en 2018
 • Meewerken aan multidisciplinaire richtlijnen voor:
  • visuele beperkingen bij mensen met een verstandelijke beperking
  • probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking
  • kwaliteitsindicatoren Downsyndroomzorg

Voorzitter
Gemma Testerink
Paulien Duinkerken

Contactpersoon
Gemma Testerink via en@ergotherapie.nl

Overige leden
Annemarie Remmerswaal
Gemma Testerink
Inge Knijff
Paulien Duinkerken
Rianne van de Poll
Wendy van den Aker
Wieneke Beerkens
Karlijn Smits
Didi Oude Egberink
Anne Hermsen – van Rooij
Lisette Janssen
Marianne de Lange
Miriam Caminada
Amarins Sjonger- de Jager
Christine van Riessen
Christi Holweg

Contactadres
Ergotherapie Nederland
Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht
030 26 28 356
en@ergotherapie.nl

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑