Landelijk netwerk ergotherapeuten in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Landelijk netwerk ergotherapeuten in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Ergotherapie Nederland

Naam Groep
Landelijk netwerk ergotherapeuten in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Doel of functie van de groep
Landelijk netwerk ergotherapeuten in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is een overkoepelend netwerk voor ergotherapeuten werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking in Nederland. Het kennisnetwerk vertegenwoordigt de ergotherapeutische zorg binnen deze doelgroep.

Het netwerk werkt samen met de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland en streeft gemeenschappelijke visie, waarden en doelstellingen na. Het netwerk vormt het aanspreekpunt voor Ergotherapie Nederland en andere belanghebbenden.

Door de ergotherapeuten werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking te verenigen beogen wij professionalisering van de ergotherapeutische zorg voor deze doelgroep te bevorderen.

Dit wordt nagestreefd door gerichte doelstellingen op de volgende gebieden:
– profilering
– belangenbehartiging
– kwaliteitsbeleid en ontwikkeling
– samenwerking
– deskundigheidsbevordering

Het uitgangspunt is om de kwaliteit van onze dienstverlening in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking te blijven verbeteren.

Producten/Documenten
– Beschrijving ergotherapie in de VG
– De rol van de ergotherapeut bij decubitus binnen de VG (in ontwikkeling)
– Sociale kaart werkzame ergotherapeuten

Voorzitter
Wendy van den Akker

Overige leden
Anne Hermsen-van Rooij
Annemarie Remmerswaal
Christine van Riessen
Didi Oude Egberink
Eveline de Vries-Derks
Gemma Testerink
Inge Knijff
Karlijn Smits
Lisette Janssen
Marianne de Lange
Miriam Caminada
Paulien Duinkerken
Rianne van de Poll
Lucelle van de Ven
Wieneke Beerkens

Contactadres
Ergotherapie Nederland
Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht
030 26 28 356
en@ergotherapie.nl

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑