Landelijke werkgroep Ergotherapie en COPD

Landelijke werkgroep Ergotherapie en COPD Ergotherapie Nederland

Naam Groep
Werkgroep Ergotherapie en COPD

Doel of functie van de groep
Lange termijndoel werkgroep Ergotherapie en COPD:
– een landelijk kenniscentrum worden, zoals bijv Parkinson net.

Middellange termijndoel:
– een richtlijn Ergotherapie en COPD opstellen, met als voorgenomen deadline eind 2014.

Het hoofddoel van de richtlijn ergotherapie & COPD is:
“ Ergotherapie bij COPD staat landelijk op de kaart, bij verwijzers en andere ergotherapeuten.”
– De (huis)artsen, andere disciplines en verzekeraars weten wat ergotherapeuten binnen de behandeling van COPD cliënten kunnen doen en verwijzen door naar de ergotherapie.
– De collega ergotherapeuten hebben kennis van COPD en zien deze cliënten ook als hun doelgroep en verwijzen naar elkaar door.
– Er is een eenduidige werkwijze voor ergotherapeuten voor de behandeling van cliënten met COPD.

Producten/Documenten
– Productbeschrijving is gemaakt in 2012. Deze is in 2013 verspreid onder alle contacten.
– De werkgroep maakt jaarlijks een jaarplan en jaarverslag, op te vragen bij de voorzitter.
– Daarnaast hebben we al verschillende keren op symposia, jaarcongressen etc. gestaan om onszelf te promoten en Ergotherapie bij COPD op de kaart te zetten.
Standaard Ergotherapie bij COPD

Voorzitter
Eline van den Bos

Overige leden
Mayke Sackman-Gerritsen
Maaike van Steenderen
Kerstin Collee-Hermans
Monique Gebben
Elieke Nijhuis
Caroline Kuit-de Jong
Eveliene van Biemen
Elvira Blanken
Sjoukje Appels
Sandra van Gerwen

Contactadres
Ergotherapie Nederland
Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht
030 26 28 356
en@ergotherapie.nl

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑