Netwerk Diversiteit en Ergotherapie

Netwerk Diversiteit en Ergotherapie Ergotherapie Nederland

Naam Groep
Netwerk Diversiteit en Ergotherapie

Doel of functie van de groep
Het doel van de netwerkgroep Diversiteit & Ergotherapie is ergotherapeuten ondersteunen door kennis, ervaring en informatie te verzamelen en uit te wisselen over diversiteit in het werkveld.

Producten/Documenten
– De netwerkgroep heeft haar expertise vastgelegd op een website;
– De netwerkgroep heeft kennis en informatie uitgewisseld middels het internet;
– De netwerkgroep heeft onderlinge kennis, ervaringen en informatie gedeeld met de vier opleidingen ergotherapie in Nederland;
– De netwerkgroep heeft actief studenten betrokken bij het onderwerp diversiteit;
– De netwerkgroep verzamelde “Best Practices” middels een jaarlijkse, openbare bijeenkomst voor geïnteresseerden;
– De netwerkgroep heeft kennis en informatie gedeeld met (de leden van) Ergotherapie Nederland.
– De netwerkgroep heeft bijeenkomsten georganiseerd voor geïnteresseerden waarbij casussen en ervaringen werden besproken middels intervisies.

Voorzitter
Rikki Braas

Contactpersoon
Charissa Weeda

Overige leden
Firdaouss Ouaziz
Soemitro Poerbodipoero
Charissa Viviana Weeda

Contactadres
Contact via  www.diversiteit-ergotherapie.nl

 

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑