Ereleden

Ereleden Ergotherapie Nederland

Ereleden zijn zij, die zich voor de vereniging of haar doel uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt en als zodanig worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering.

J.E. van Bruggen
M.A.A.M.G. Corstens – Mignot
A. van Dijk
M.J.A. Driessen
A.M.S. le Granse
C.M.J. van Keulen – Peters
A. Kinébanian
C.H.Z. Kuiper
J.C. Saris
M. Stomph
S. Saenger
E.E. Haver Droeze- Van Iersel

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑