Abonnementen

Abonnementen Ergotherapie Nederland

Een abonnement op Ergotherapie Magazine maakt deel uit van het lidmaatschap van Ergotherapie Nederland. Maar het is ook mogelijk een los abonnement te nemen. Ergotherapie Magazine is een informerend, opiniërend, leesbaar en aantrekkelijk magazine. Het is niet alleen onmisbaar voor de (aankomend) ergotherapeut, maar ook voor mensen uit andere (para-) medische beroepen, mensen uit de verzekeringswereld, beleidsmakers en politici. De gehele reikwijdte van de ergotherapie wordt in het blad vanuit verschillende perspectieven belicht.

Het Magazine verschijnt zes keer per jaar. De abonnementsprijzen 2018 zijn: € 82,50 (binnenland) en € 97,50 (buitenland).

Wilt u een abonnement op Ergotherapie Magazine? Stuur dan een mail naar:  en@ergotherapie.nl met daarin:
Het gewenste abonnement (los abonnement of lidmaatschap Ergotherapie Nederland)
Uw naam
Bezorgadres /factuuradres
Telefoonnummer
E-mailadres

Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging en een factuur.

Abonnementen worden aangegaan voor een periode van een jaar en automatisch verlengd. Opzegging dient te gebeuren voor 1 november van het volgende kalender jaar. Conform recent gewijzigde wetgeving zijn abonnementen na de automatische verlenging per maand opzegbaar.

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑