Gepubliceerd op 04-09-14 | Categorie: Vereniging

Gezocht: expert meeleesgroep richtlijn wonen, welzijn, zorg en installaties

De samenleving vergrijst en men wordt langer gezond oud. Tegelijkertijd hebben we op latere leeftijd meer hulp nodig bij onze dagelijkse activiteiten of om comfortabel te kunnen blijven leven. Mensen willen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Het overheidsbeleid (Wmo, zorgkosten) is hier ook op gericht.

Aanpassingen
De oplossingen vanuit de technische installatiebranche voor deze problematiek is levensloopgeschikt bouwen, ondersteund door installatietechnische aanpassingen. Kennis over de mogelijkheden met betrekking tot levensloopgeschikt bouwen is reeds beschikbaar bij kennisinstituten en leveranciers.

Nieuwe Richtlijn
Stichting ISSO heeft in 2004 ISSO Publicatie 77 gerealiseerd en wil in samenwerking met de installatietechnische brancheorganisaties Uneto-VNI, stichting KIEN en OTIB deze publicatie herzien en zo een nieuwe richtlijn realiseren op het vlak van wonen, welzijn, zorg en installaties. Aan de hand van deze richtlijn kunnen opdrachtgevers zoals woningcorporaties, zorginstellingen, projectontwikkelaars en overheden PVE”s opstellen voor installaties voor levensloopgeschikte woningen.

Expertise gezocht
De richtlijn wordt samengesteld door een rapporteur onder toezicht van een werkgroep bestaande uit experts uit de vraag- en aanbodzijde op het gebied van levensloop geschikt bouwen. De rol van de experts is het inbrengen van expertise en feedback op (delen van) de publicatie. Ergotherapie Nederland zoekt een lid dat bereid is om deel te nemen in deze werkgroep als meelezend expert.

Werkzaamheden
De werkzaamheden van deze experts omvat het geven van schriftelijke feedback op ingediende stukken op een zestal momenten. Na de formatie van deze werkgroep wordt een startoverleg georganiseerd waarin het bijgevoegde startdocument wordt besproken. De uitkomst van dit startoverleg resulteert in een overzicht met noodzakelijke onderwerpen die terug moeten komen in de nieuwe publicatie.

Bent u geïnteresseerd om als expert aan deze richtlijn mee te werken dan kunt u zich aanmelden via en@ergotherapie.nl onder vermelding van ISSO.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑