no image

Gepubliceerd op 02-02-18 | Categorie: Vereniging

(Her)benoeming lid Raad van Toezicht Ergotherapie Nederland

(her)benoeming lid Raad van Toezicht

Vanwege het verstrijken van de reguliere zittingstijd van het lid van de RvT, mevrouw mr. M.A. Feeburg (portefeuille juridische zaken) komt deze zetel vacant.
Conform art. 13 lid 4 en 5 van de statuten kan mevrouw Feeburg nog eenmaal 2 jaar plaats nemen in de RvT. Zij heeft aangegeven herkiesbaar te zijn voor de duur van 2 jaar.
Kandidaten met een juridische achtergrond (mr.) kunnen zich verkiesbaar stellen voor deze post.
U kunt zich melden bij en@ergotherapie.nl  o.v.v. kandidaat RvT.
Uw kandidaatstelling dient u in met een motivatiebrief en uw cv. De termijn waar op u zich kandidaat kunt stellen sluit 30 maart 2018 om 17.00 uur.
De benoeming vindt plaats in de Algemene Leden Vergadering van 19 april 2018.

Tags:Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑