Regionaal Ergotherapeutisch Netwerk

Regionaal Ergotherapeutisch Netwerk Ergotherapie Nederland

Doel van de REN
In 2014 zijn de 9 REN-commissies gevormd op basis van een logische regionale indeling. De REN-commissies vertegenwoordigen Ergotherapie Nederland in de regio. De REN draagt bij in het realiseren van de doelen van de vereniging.

Visie
De REN als regionaal netwerk (1) bouwt aan een onderlinge verbinding tussen ergotherapeuten in de regio ter bevordering van de beroepsontwikkeling van de individuele ergotherapeut,  (2) speelt een rol in de positionering van de ergotherapie op regionaal vlak door het leggen van samenwerkingsverbanden en door het inspelen op regionale situaties en (3) creëert (hierdoor) een aanspreekpunt in elke regio.

Doelstellingen REN
De activiteiten en plannen die de REN-commissies uitvoeren ontstaan vanuit de volgende doelstellingen:

  1. Een netwerk zijn voor álle ergotherapeuten in een regio (horizontaal communicatieplatform)
  2. Verticale communicatie in stand houden (regionaal-centraal binnen de vereniging)
  3. Aanbieden van activiteiten op gebied van beroepsontwikkeling
  4. Het positioneren en profileren naar externe partijen die binnen de zorg gericht zijn op multidisciplinaire samenwerking. (Langer termijndoel)

Taken REN-commissie
Uit de doelstellingen zijn de volgende taken te herleiden:

  1. Organiseren van bijeenkomsten waarbij de inhoud zich ontwikkelt naar werkveld overstijgende inhoudelijke onderwerpen
  2. Organiseren van najaarsbijeenkomsten i.s.m. het bureau
  3. Initiëren van intercollegiaal treffen
  4. Regionale situatie en ontwikkelingen in kaart brengen en zo nodig op in spelen (langer termijn)
  5. Contacten met externe partijen leggen (langer termijn)

Overzicht REN-en:

Kaart commissie REN

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑