Regionaal Ergotherapeutisch Netwerk

Regionaal Ergotherapeutisch Netwerk Ergotherapie Nederland

In 2014 zijn de Regionaal Ergotherapeutisch Netwerken (REN) gevormd, conform de nieuwe verenigingsstructuur. De REN-commissies vertegenwoordigen Ergotherapie Nederland in de regio. Zij hebben de verantwoording om de doelen mede te helpen realiseren.

Doelstelling REN en taken REN-commissie
Doelstellingen REN-commissie:

  • een netwerk zijn voor álle ergotherapeuten in een regio
  • een horizontaal communicatieplatform
  • intercollegiaal treffen
  • kwaliteitsverbetering door bespreken algemene thema’s

Taken REN-commissie:

  • opzetten van een netwerk
  • een verticaal communicatieplatform zijn
  • organiseren van bijeenkomsten al dan niet i.s.m. het bureau
  • regionale thema’s herkennen en zichtbaar maken
  • samenwerking faciliteren

Overzicht REN-en:

Kaart commissie REN

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑