REN Gelderland

REN Gelderland Ergotherapie Nederland

Naam Groep 
REN Gelderland

Doel of functie van de groep
Informeren, adviseren en samenbrengen van ergotherapeuten in de regio Gelderland.

Vergaderdata 2018
19 april 2018
6 november 2018

Producten/documenten

Voorzitter
Nynke Nikopoulos-van der Kolk

Overige leden
Aletta Duynstée
Lisette Bredewout-De Groot
Angela Verhoole
Karin Sterrenburg

Contact
ren.gelderland@ergotherapie.nl

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑