REN Noord-Holland

REN Noord-Holland Ergotherapie Nederland

Naam Groep 
REN Noord-Holland

Doel of functie van de groep
De REN commissie zet zich in als horizontaal en verticaal communicatieplatform voor de ergotherapeuten die werkzaam zijn binnen de regio. Zij vervullen een verbindende rol tussen de ergotherapeuten op inhoudelijk, logistiek en politiek vlak. Hierbij ligt de nadruk op het versterken van onze beroepsgroep door; informatie uitwisseling, optimaliseren van de samenwerking van netwerken en verbeteren van onderlinge vindbaarheid van de ergotherapeuten.

Vergaderdata 2018
23 januari 2018
17 april 2018
25 oktober 2018

Producten/documenten

Voorzitter
Joyce van de Nes

Contactpersoon
Monique de Rijk 

Overige leden
Ellen Huisman
Marloes van der Eng
Marcella Durkstra
Contact
ren.noord.holland@ergotherapie.nl

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑