Gepubliceerd op 11-11-19 | Categorie: Vereniging

Geslaagde 86ste Algemene Ledenvergadering | terugblik

Met een volle zaal vond 7 november 2019 alweer onze 86ste  Algemene Ledenvergadering plaats. Er werd onder andere een presentatie gehouden over het jaarplan, de nieuwe website, de publiekscampagne, de begroting, de contributie en over de bestuurlijke afspraken. De ledenvergadering werd feestelijk afgesloten.

  • Wij verwelkomen Rosanne Veld als nieuw Raad van Toezicht lid;
  • Anna Koel wordt herbenoemd als Raad van Toezicht lid;
  • Ester Haver Droeze – Van Iersel wordt benoemd als erelid.

Ook dit jaar hebben studenten weer hard gewerkt aan afstudeerprojecten. Voor de HBO-afstudeerprijs zijn verschillende afstudeerprojecten door de vier hogescholen en de NCOI/Pro-Education ingediend.
De inzendingen zijn beoordeeld door een samengesteld jury.  Uit de voorgedragen scripties werden de drie beste inzendingen gekozen. De betrokkenen van de drie genomineerde afstudeerprojecten werden uitgenodigd voor de ledenvergadering van 7 november. Tijdens de ledenvergadering werden de winnaars bekend gemaakt.

  • De hbo-afstudeerprijs is uitgereikt aan studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen: Danique Kouwen, Nikki van de Logt, Loes Smedts en Linda Vonk (project brandwonden).
    Onderaan op de foto staan 2 van de 4 winnaars. de andere 2 winnaars zijn op reis.

Namens Ergotherapie Nederland, van harte gefeliciteerd allemaal!

 

 

Tags: , , , , ,Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑