Gepubliceerd op 16-04-15 | Categorie: Vereniging

Visitatie-document: wie werkt mee aan een update?

Visitatie is een deskundigheid bevorderende activiteit en wordt gehonoreerd met punten voor het kwaliteitsregister. De “Zelf-Evaluatielijst visitatie Ergotherapie” is voor deze activiteit ontwikkeld. Inmiddels is dit document aan een update toe. Om het visitatiedocument beter aan te laten sluiten bij de laatste ontwikkelingen wordt voorgesteld aansluiting te zoeken bij het nieuwe beroepsprofiel. Dit kan door  de vragen te hergroeperen onder de daarin genoemde competenties (Canmeds of Tuning). Daarnaast moet bekeken worden welke vragen aangepast moeten worden (bv die rond de verwijzing, toevoegen DTE) en of er vragen toegevoegd of geschrapt moeten worden.

Indien je geïnteresseerd bent om mee te werken aan de update van dit visitatie-document, horen we dit graag via en@ergotherapie.nl o.v.v. “visitatie”.

Tags: , ,Reacties zijn gesloten.

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑